1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Peppol
  4. Vilka meddelanden finns i Peppol?
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Format och meddelandetyper
  4. Vilka meddelanden finns i Peppol?

Vilka meddelanden finns i Peppol?

Peppol-meddelandena representerar olika typer av elektroniska affärsdokument som i samband med köp- och säljtransaktioner kan skickas och tas emot av organisationer och företag som är anslutna till nätverket. Exempel på meddelanden är fakturor, kreditfakturor, ordrar, svarsmeddelanden, kataloger, punchout och mer. Meddelandena är XML-filer i ett speciellt format och använder Peppol-ID som identifierare.

Överföringen använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera valideringen.

Peppol BIS Billing 3

E-fakturaformatet i Peppol. Meddelandet måste inkludera köparreferens eller orderreferens och fakturaraderna kan innehålla produkter eller tjänster, kvantitet, nettosumma, tidsperiod, orderreferens och mer.

Mer information om Peppol BIS Billing 3.

 

Peppol BIS Billing 3 Credit Note

Formatet för kreditfaktura i Peppol. Överenstämmer med Peppol BIS Billing 3 e-faktura men använder sig av negativa belopp på dokumentnivå.

Mer information om Peppol BIS Billing 3 Credit Note.

 

Peppol BIS Invoice Response 3.2

BIS Invoice Response möjliggör kommunikation i fakturaprocessen, exempelvis förmedling av status på en skickad faktura.

Mer information om Peppol BIS Invoice Response 3.2.

 

Peppol BIS Order Only 3.3

BIS Order Only är en profil för enkla e-orderprocesser. Profilen möjliggör envägskommunikation, från köpare till säljare, och meddelandet kan exempelvis innehålla information om produkter och tjänster, bokföringsinformation, värden och belopp, samt moms. Meddelandetypen har också stöd för lagerinformation om e-ordrarna baseras på kataloger.

Mer information om Peppol BIS Order Only 3.3.

 

Peppol BIS Ordering 3.3

BIS Ordering är en profil för utökade e-ordermeddeladen. Den innehåller samma informationsmöjligheter som BIS Order Only-meddelanden men leverantörer kan också att godkänna, avvisa eller göra ändringar i ordrar vilket meddelades köpare via ordersvar.

Mer information om Peppol BIS Ordering 3.3.

 

Peppol BIS Advanced Ordering 3.0

BIS Advanced Ordering är en profil för elektroniska e-ordrar i Peppol som möjliggör den mest dynamiska kommunikationen i en orderprocess. Profilen möjliggör tvåvägskommunikation och realtidsuppdateringar  med svarsmeddeladen där båda parter kan ändra eller avvisa e-ordrar.

Mer information om Peppol BIS Advanced Ordering 3.0.

 

Peppol BIS Catalogue Without Response 3.1

BIS Catalogue Without Response är ett meddelande för kataloger av produkter och tjänster. Leverantörer kan tillhandahålla kunder med prisuppgifter och information om produkter och tjänster, såsom beskrivningar, associerade ramavtal, paketering och leverans, momssatser och mer.

Mer information om Peppol BIS Catalogue Without Response 3.1.

 

Peppol BIS Catalogue With Response 3.1

BIS Catalogue With Response är ett meddelande för kataloger av produkter och tjänster. Leverantörer kan tillhandahålla priser och produktrelaterad information i likhet med BIS Catalouge Without Response men utöver detta tillåter meddelandetypen att kunder skickar ett svarsmeddelande.

More information on Peppol BIS Catalogue With Response 3.1.

 

Peppol BIS Despatch Advice 3.1

BIS Despatch Advice är ett meddelande för att skicka försändelser och annan information relaterad till orderfyllnad. Leverantörer kan skicka information om händelser i leveransprocessen såsom transport, orderhantering, och leverans. The message enables information and activities for transport, ordering, and receiving goods. Scenarios with various endpoints and outstanding goods are supported.

More information on Peppol BIS Despatch Advice 3.1.

 

Peppol BIS Punch Out 3.1

Punch Out är en dynamisk varukorg för transaktioner inom e-handel. Företagskunder kan lägga till produkter och tjänster i en punch out-varukorg, exempelvis från webbaserade kataloger, göra ändringar, och skicka varukorgen som en order till leverantörer från sitt eget system.

Mer information om Peppol BIS Punch Out 3.1.

 

Peppol BIS Order Agreement 3.0

BIS Order Agreement gör det möjligt för leverantörer att skicka överenskommelser till sina kunder. Meddelandet inkluderar information från orderbekräftelser eller överenskommelser och leverantören kan välja att samla flera olika inköp i ett meddelande, exempelvis inom ramen för ett ramavtal.

Mer information om Peppol BIS Order Agreement 3.0.

 

Peppol BIS Message Level Response 3.0

BIS Message Level Response ger flexibla kommunikationsmöjligheter genom hela transaktionsprocessen. Parterna kan skicka bekräftelser vid enskilda händelser i processen och informera om avvikelser eller fel. De huvudsakliga meddelandetyperna är mottagningsbevis, svarsmeddelanden avseende andra meddelanden såsom faktura eller order och svarsmeddelanden avseende affärsrelaterade händelser.

Mer information om Peppol BIS Message Level Response 3.0.