Feature - Spendanalys

Spendanalys i realtid för bättre inköpsbeslut

Analysera din organisations inköp i detalj och i realtid. Spend monitor gör det enkelt att få omedelbara insikter utifrån din fakturadata – från övergripande kategorier och leverantörer till enskilda tjänster och produkter.

 

Överblicka kostnader på produktnivå

Spenderar ni för mycket på iPhones? Eller krafttransformatorer? Med Spend monitor kan ni analysera er utgifter utifrån 5 kategorinivåer – ner till varje enskild produkt eller tjänst.

Kraftulla analysverktyg

Våra verktyg ger dig dynamiska visualiseringsmöjligheter. Sök bland produkt- eller tjänstekategorier, leverantörer eller nyckelord. Jämför kostnader över tid, summerat eller i detalj, samtidigt som ni identifierar främsta inköpare och återförsäljare, allt för att försäkra er om att ni betalar rätt pris.

Helt automatisk klassificering enligt global standard

Förbättra era upphandlingsprocesser med full koll på realtidsdata såväl som historik. Validerade fakturor blir automatiskt strukturerade utifrån UNSPSC, en global kategoristandard med 50 000 produkter och tjänster.

Kontrakt, avtalstrohet och avtalsuppföljning

Säkerställ de finansiella resultaten av dina kontrakt. Eliminera avvikelser mellan överenskomna och faktiska priser. Vi ger dig konkret information omedelbart och automatiskt genom att jämföra och analysera prissättning på artikelnivå på leverantörsfakturor med prislistor.

Förbättra dina inköp med spendanalys

Upphandlar ni hos rätt leverantörer och till rätt pris? Gör det möjligt att fatta rätt köpbeslut i realtid, baserat på era tidigare inköp. Spend monitor gör spendanalys lättillgängligt och kan hjälpa er att spara 5-20% av era totala utgifter (Aberdeen Group).

Enkelt att komma igång

Skaffa er analys-dashboard utan krångel eller dyra investeringar i andra mjukvaror. Med Qvalia som er e-fakturaoperatör kommer du igång med spendanalys på ett kick, utan tidsödande uppstartsprocesser eller dyra tilläggssystem. Plattformen är enkel att integrera till alla sorters affärssystem.

Vad är spendanalys?

Spend analysis är processen att samla in, klassificera och analysera en organisations utgifter för att förstå var pengarna används och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar. Klassificeringen görs enligt standardiserade system såsom UNSPSC eller skräddarsydda kategorier.

Målet med spend analysis är att hjälpa organisationer att optimera sina utgifter och förbättra sin finansiella prestation genom att identifiera områden där de kan spendera för mycket, underutnyttja resurser eller betala högre priser än nödvändigt för varor eller tjänster. Spend analysis innebär att granska en organisations inköpsdata, kontrakt, fakturor och andra finansiella dokument för att få insikter om hur pengarna används. Detta innebär oftast att använda verktyg för datavisualisering och analys för att hjälpa till att identifiera mönster och trender i data, och sedan använda den här informationen för att påverka beslutsfattande och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar.

Qvalia erbjuder en automatiserad klassificering av radinformationsdata från fakturor, verktyg för analys och integrationsmöjligheter.

Vad är UNSPSC-klassificering?

United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) är en hierarkisk klassificeringssystem som används för att klassificera produkter och tjänster. Det är ett standardiserat kodningssystem som används globalt för att underlätta utbyte av varor och tjänster. UNSPSC består av en serie koder som används för att identifiera och klassificera produkter och tjänster baserat på deras egenskaper, funktioner och användningar. Dessa koder är organiserade i en hierarki, där varje nivå i hierarkin representerar en annan detaljnivå eller granularitet i klassificeringen av produkten eller tjänsten. UNSPSC används av organisationer världen över för att klassificera och beskriva de produkter och tjänster de köper, säljer eller producerar, och för att underlätta inköps- och leverantörskedjeprocesser.

Spend Monitor från Qvalia kategoriserar automatiskt alla inköp på fakturaradnivå enligt UNSPSC. Informationen är omedelbart tillgänglig för analys med hjälp av vår analysdashboard eller genom export.

Läs mer om UNSPSC.

Vilken teknik använder Spend Monitor för att klassificera fakturainformationen?

Qvalia använder maskininlärning och artificiell intelligens för att automatiskt klassificera inköp på radnivå i obegränsade datamängder. Klassificeringen är omedelbar oberoende av antalet fakturor eller fakturarader.

Hur många spendanalys-rapporter kan skapas?

Spend Monitor möjliggör för användare att skapa och ändra ett obegränsat antal rapporter.

Kan jag exportera mina spendanalys-rapporter?

Du kan exportera rapporter i CSV-, SVG- eller PNG-format direkt från webbgränssnittet, integrera via API för enkel överföring till ditt ERP- eller BI-system eller kontakta oss för anpassade exporter.

Vilka språk kan Spend Monitor hantera?

Vår klassificeringsteknik är språkoberoende och kan hantera alla fakturor som använder det latinska alfabetet.

Vad kostar Spend Monitor?

Spend Monitor är en del av Qvalias plattform och är tillgänglig i vår prisplan Insikt. Priset varierar beroende på din transaktionsvolym. Vanligen är kostnaden en månadsavgift och kan inkludera en engångsavgift för uppstart men du kan också förköpa databatchar för klassificering och analys till ett rabatterat pris. Vi tillämpar 30-dagars uppsägningstid.

För mer information, se våra priser.

Låt oss visa hur Spend Monitor möjliggör datadrivna inköpsbeslut

Kontakta oss så förklarar vi hur Spend Monitor ger underlaget ni behöver för att följa upp era avtal och fatta rätt inköpsbeslut.