Vad är EN 16931?

EN 16931 är en europeisk standard för elektronisk fakturering, formellt titulerad “Elektronisk fakturering – Semantisk datamodell för de grundläggande elementen i en elektronisk faktura.” Den utvecklades av den europeiska standardiseringskommittén (CEN) och syftar till att standardisera innehållet och strukturen för elektroniska fakturor i Europa samt uppfylla rättsliga krav.

Peppol BIS e-fakturaspecifikationer baseras på standarden EN 16931 vilket harmoniserar elektroniska faktureringsrutiner, främjar effektivitet, minskar kostnader samt möjliggör gränsöverskridande transaktioner.

Viktiga aspekter av EN 16931

  1. Semantisk datamodell: Definierar de grundläggande elementen och strukturen för en elektronisk faktura, vilket säkerställer konsekvens och interoperabilitet mellan olika system och länder.
  2. Grundelement: Denna sektion specificerar obligatoriska och valfria fält som måste inkluderas i en faktura, såsom köparens och leverantörens uppgifter, fakturarader, skatter och totalsummor.
  3. Regelefterlevnad: Hjälper företag att uppfylla EU-direktiv 2014/55/EU, som kräver elektronisk fakturering vid offentlig upphandling för att effektivisera processer och minska administrativa bördor.
  4. Interoperabilitet: Tillhandahåller en gemensam ram för datautbyte för att underlätta interoperabilitet mellan olika e-faktureringssystem och lösningar.
  5. Implementering: EN 16931 är utformad för utvecklare av mjukvara, företag och offentliga förvaltningar för att skapa, utbyta och bearbeta elektroniska fakturor effektivt och konsekvent.

Förhållandet mellan EN 16931 och Peppol BIS

Peppol BIS Billing-specifikationen är utformad för elektronisk fakturering och är fullt förenlig med standarden EN 16931. Peppol BIS Billing använder den semantiska datamodellen och de grundläggande elementen som definieras i EN 16931 för e-fakturor.

Peppol BIS säkerställer att de e-fakturor som utbyts inom Peppol-nätverket uppfyller EN-kraven, vilket underlättar interoperabilitet och efterlevnad av EU-regler.

Peppol BIS tillhandahåller en standardiserad metod för e-fakturering som kan används brett över hela Europa. Detta säkerställer att fakturor som utbyts genom Peppol är kompatibla med system som används av olika företag och offentliga förvaltningar.

Qvalia följer fullt ut EN 16931 och Peppol BIS.