Resurser

Ny marknadsanalys från Billentis: E-fakturering, skatteefterlevand, realtidskontroller och mer i den senaste rapporten.

Utforska hur elektronisk orderhantering förändrar försäljnings- och inköpsprocesser, upphandling och B2B-e-handel.

Sök i Peppol-katalogen

Sök Peppol-katalogen för att hitta företags och organisationers Peppol-ID.

Peppol-ordlista – lär känna terminologi och begrepp som används i Peppol-nätverket för utbyte av affärsmeddelanden.

Nu är det möjligt att avropa operatörstjänst för elektroniska meddelanden i Peppol-nätverket via Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Den definitiva guiden till e-ordrar beskriver hur digitaliseringen av affärsrelationer förbättrar inköps- och försäljningsprocesser. Ladda ner guiden och läs om grunderna i e-orderprocessen, Peppol som infrastruktur och mycket mer.

Peppol håller på att bli den internationella standarden för e-fakturering och andra affärsdokument. Lär dig i den definitiva guiden till Peppol hur nätverket för affärsmeddelanden fungerar, modeller, meddelandetyper, Peppol-ID och mycket mer.

Fler kunder inom offentlig sektor ställer nu krav på sina leverantörer för att de ska kunna ta emot e-ordrar via Peppol. Se webinariet för en 20-minuters snabbkurs om orderhantering i Peppol.

Spendanalys är ett verktyg för att hålla kostnaderna under kontroll och få värdefull insikt i din verksamhet. Ny teknik har gjort spendanalys mer tillgängligt.

Hur fungerar order-to-cash inom B2B? Lär dig grunderna i order-to-cash-processen och förstå transaktionshanteringens roll i försäljningsprocessen inom B2B.