1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Peppol
  4. Vad är Peppol BIS Message Level Response?
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Format och meddelandetyper
  4. Vad är Peppol BIS Message Level Response?

Vad är Peppol BIS Message Level Response?

BIS Message Level Response är ett flexibelt meddelande för kommunikation mellan affärspartners genom en B2B-köpprocess.

Kunder kan sända statusuppdateringar och informera om avvikelser eller fel, exempelvis om ett meddelande såsom en order har blivit mottaget men inte validerat, har blivit validerat men inte godkänt för vidare hantering eller inte kommer att hanteras på grund av allvarliga fel.

Huvudsakliga typer av svarsmeddelandena är:

  • Mottagningsbevis: information eller uppdateringar relaterade till händelser i en process, till exempel utförd leverans. Meddelanden som skickas som mottagningsbevis skapas inte som ett resultat av till exempel validering eller vidare hantering av innehåll.
  • Svarsmeddelanden: rapportering av avvikelser i meddelandeform eller innehåll, exempelvis att orderinformation saknas eller inkorrekt summering av belopp. Dessa svarsmeddelanden skickas respons på innehåll i tidigare meddelanden i transaktionen.
  • Affärsrelaterade svarsmeddeladen: rapportering av affärsrelaterade avvikelser efter genomförd validering och godkännande av det initiala meddelandet, exempelvis en order eller en faktura. Till exempel om en order var formellt korrekt men att de efterfrågade varorna inte finns på lager.

Meddelandet använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera dokumentvalideringen.

Mer dokumentation om Peppol BIS Message Level Response.

Mer information om meddelandetyper i Peppol.

Vad är Peppol BIS Message Level Response?

Fick du hjälp av den här artikeln?

Relaterade artiklar