1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Peppol
 4. Vad är Peppol BIS Catalogue With Response?
 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Format och meddelandetyper
 4. Vad är Peppol BIS Catalogue With Response?

Vad är Peppol BIS Catalogue With Response?

BIS Catalogue With Response är ett katalogmeddelande i Peppol för att underlätta utbytet av information om produkter, tjänster och priser mellan leverantörer och kunder. Meddelandet är snarlikt med BIS Catalogue Without Response men kunder kan också skicka ett svarsmeddelande.
Meddelandet möjliggör en mängd olika information och aktiviteter kopplat till produkter och tjäsnter som ingår i katalogen, till exempel;

 • Beskrivningar av produkter och tjänster
 • Relaterade ramavtal
 • Produktjämförelser
 • Beroenden, innehåll och sammansättning
 • Paketering och lagringskrav
 • Skattesatser
 • Underhåll av katalog

Peppol har inte stöd för specifik information relaterad till upphandlingar men BIS Catalogue With Response möjliggör en hög nivå av automation inom upphandlings- och transaktionsprocesser mellan affärspartners. Det är dock möjligt att ange krav och vad som krävs för att möta dessa krav.

Meddelandet använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera dokumentvalideringen.
Mer dokumentation om Peppol BIS Catalogue With Response.

Mer information om meddelandetyper i Peppol.