1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Peppol
  4. Vad är Peppol BIS Despatch Advice?
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Format och meddelandetyper
  4. Vad är Peppol BIS Despatch Advice?

Vad är Peppol BIS Despatch Advice?

BIS Despatch Advice är ett notifieringsmeddelande avseende uppfyllnad av en transaktionsprocess i Peppol. Leverantörer kan meddela kunder om försändelser och leveranstider för beställda produkter och tjänster, ange innehåll och specificera detaljer för att exempelvis matcha leverans med order. Meddelandet kan innehålla information och aktiviteter inom följande områden:

  • Transport. Hur varorna är pakterade och levererades
  • Ordering. Information om beställningen inklusive transport, antal och utestående varor
  • Mottagande. Mottagning av varor, lager och lagring, och mer

BIS Despatch Advice stödjer förenklad orderuppfyllnad och mer komplicerade scenarier, från leverans med utestående varor till multipla leveransadresser och mottagare och mer.

Meddelandet använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera dokumentvalideringen.

Mer dokumentation om Peppol BIS Despatch Advice.

Mer information om meddelandetyper i Peppol.