Vad är Peppol?

Syftet med Peppol är att förenkla hanteringen av e-fakturor och andra affärsmeddelanden för företag, organisationer och offentlig sektor.

Peppol är en förkortning på Pan European Public Procurement Online. Sedan april 2019 så är det lag inom EU att offentliga verksamheter endast får ta emot e-fakturor i samband med nya upphandlingar. Peppol är det rekommenderade affärsnätverket genom sina standardiserade UBL-baserade format för meddelanden (kallat BIS) och dess öppna infrastruktur för utbyte av meddelanden. Detta har bidragit till att öka digitaliseringen av affärstransaktioner inom B2B-handel.

Meddeladen som distribueras i Peppol-nätverket skickas direkt mellan respektive affärssystem eller fakturahanteringsprogram, oftast via en Peppol-tjänsteleverantör, även kallad accesspunkt.

Tidigare har hanteringen av e-fakturor varit komplext och kostsamt, bland annat på grund av att det har saknats bredare internationella standarder för elektroniska kommunikation av affärsdokument. Peppol gör hanteringen betydligt enklare och billigare, både i nationella transaktioner och över landsgränser.

  • Informationsöverföringen blir felfri, till skillnad från analoga eller ostrukturerade format såsom papper och PDF. Det förbättrar möjligheterna till att automatisera ekonomiprocesserna.
  • Interoperabiliteten förbättras väsentligt. Endast mottagarens Peppol-ID krävs för att ett meddelade ska nå fram, var den än befinner sig.
  • De gemensamma formatstandarderna minskar behovet av transformering. Det minskar komplexiteten och kostnaden i den löpande verksamheten och gör det enklare att exempelvis fakturera en ny kund.

Formatstandarden för e-fakturor i Peppol kallas Peppol BIS Billing 3.

Initiativet drivs av den icke-vinstdrivande organisationen OpenPEPPOL. Peppol har goda förutsättningar för att bli en global standard då fler och fler länder utanför EU ansluter sig, till exempel Australien, Nya Zeeland och Singapore.

Läs mer om hur Peppol skiljer sig från andra lösningar för e-fakturahantering.

Sök efter Peppol-anslutna med vår sökfunktion för Peppol ID.

För teknisk dokumentation och integrationer, gå till API och utvecklarresurser.