Vad är Peppol?

Syftet med Peppol är att förenkla hanteringen av e-fakturor och andra affärsdokument för företag, organisationer och offentlig sektor över hela Europa.

Peppol är en förkortning på Pan European Public Procurement Online. Sedan april 2019 så är det lag inom EU att offentliga verksamheter endast för ta emot e-fakturor i samband med nya upphandlingar.

Information som distribueras i Peppol-nätverket skickas direkt mellan respektive affärssystem eller fakturahanteringsprogram. Oftast sker det via en accesspunkt i form av e-fakturaoperatör.

Tidigare har hanteringen av e-fakturor varit komplex och kostsamt, bland annat på grund av att det har saknats bredare internationella standarder för kommunikation elektroniska affärshandlingar.

Peppol gör hanteringen enklare både nationellt och över landsgränser. Informationsöverföringen blir helt felfri, till skillnad från papper och PDF, och förbättrar möjligheterna till att automatisera ekonomiprocesserna. Formatstandarden för e-fakturor i Peppol kallas i Peppol BIS Billing 3.

Initiativet drivs av den icke-vinstdrivande organisationen OpenPEPPOL. Peppol har goda förutsättningar för att bli en global standard då fler och fler länder utanför EU ansluter sig.

Läs mer om hur Peppol skiljer sig från andra lösningar för e-fakturahantering.

Sök efter Peppol-anslutna med vår sökfunktion för Peppol ID.

För teknisk dokumentation och integrationer, gå till API och utvecklarresurser.