1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Peppol
  4. Vad är Peppol BIS Advanced Ordering?
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Format och meddelandetyper
  4. Vad är Peppol BIS Advanced Ordering?

Vad är Peppol BIS Advanced Ordering?

BIS Advanced Ordering är en profil för elektroniska ordermeddelanden i Peppol som möjliggör den mest dynamiska kommunikationen i orderprocessen. Profilen möjliggör tvåvägskommunikation och realtidsuppdateringar där båda parter kan ändra eller avvisa ett ordermeddelande.

Ordermeddelandet kan innehålla strukturerad information om produkter och tjänster, bokföringsdata, värden och belopp, fakturainformation, lagersaldo när ordern baseras på en katalog med mera. Meddelandet stödjer också begränsad transportrelaterad information. Skatteuppgifter kan inkluderas avseende moms, GST, och försäljningsskatt, omvänd skattskyldighet och en uppskattning av ordervärdet.

Meddelandet använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera dokumentvalideringen.

Mer dokumentation om Peppol BIS Advanced Ordering.

Mer information om meddelandetyper i Peppol.