Om oss

Vi snabbspolar utvecklingen av din ekonomiprocess

Qvalia är en plattform för företag som vill förbättra datahanteringen av sina transaktioner och automatisera processer.

Med vår plattform får du en komplett uppsättning verktyg för att automatiskt strukturera och sammakoppla transaktionell information, med djupare insikter och smartare hantering av det dagliga arbetet – fakturor, attestflöden, försäljning och bokföring.

Snabbspola den digitala transformationen för din organisation. Inköpare, controllers och analytiker får tillgång till detaljerad och klassificerad realtidsinformation inom affärskritiska områden, från spendanalys till insikter om leverantörer och kunder. Ekonomiteam kan automatisera bokföringen på fakturaradnivå. De olika verktygen integreras enkelt med affärssystemet – för att kunna snabbspola den digital transformationen av din ekonomiprocess.

Vi har utvecklat plattformen utifrån årtionden av erfarenhet av att hjälpa några av världens största företag med att analysera bokföringsdata, identifiera avvikelser och förbättra reskontraprocesser.

Insikterna har väglett oss i utformningen av hur inköps- och försäljningstransaktioner, bokföring samt beslutsstöd bör hanteras i ett nytt digitalt landskap.

Qvalia i siffror

2000+
Anslutna företag
15
Anställda
2021
Lansering
Stockholm
Huvudkontor

Har synts i

Karriär