1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Peppol
 4. Vad är Peppol BIS Catalogue Without Response?
 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Format och meddelandetyper
 4. Vad är Peppol BIS Catalogue Without Response?

Vad är Peppol BIS Catalogue Without Response?

BIS Catalogue With Response är ett katalogmeddelande för att underlätta utbytet av information om produkter, tjänster och priser mellan leverantörer och kunder i Peppol.

Meddelandetypen stödjer inte svarsmeddelanden, se BIS Catalogue With Response för katalogmeddelanden med svarsmöjlighet.

Meddelandet möjliggör en mängd olika information och aktiviteter kopplat till produkter och tjäsnter som ingår i katalogen, till exempel;

 • Beskrivningar av produkter och tjänster
 • Relaterade ramavtal
 • Produktjämförelser
 • Beroenden, innehåll och sammansättning
 • Paketering och lagringskrav
 • Skattesatser

Peppol har inte stöd för specifik information relaterad till upphandlingar men BIS Catalogue With Response möjliggör en hög nivå av automation inom upphandlings- och transaktionsprocesser mellan affärspartners. Det är dock möjligt att ange krav och vad som krävs för att möta dessa krav.

Meddelandet använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera dokumentvalideringen.

Mer om dokumentation om Peppol BIS Catalogue Without Response.

Mer information om meddelandetyper i Peppol.