Vad är flat file?

En flat file i Electronic Data Interchange (EDI) är en textfil som används för att utbyta data mellan olika system i ett strukturerat format. Flat filer är enkla och raka, vilket gör dem allmänt använda för EDI-transaktioner.

Nyckelkomponenter

Textformat: Data lagras i ett läsbart textformat, vilket förenklar bearbetning och felsökning.
Avgränsade fält: Varje post består av fält som separeras av specifika avgränsare, såsom kommatecken (CSV), tabbar (TSV) eller andra tecken.
Rader och poster: Varje rad i flat filen representerar en enskild post, och varje post följer en konsekvent struktur.
Ingen hierarkisk struktur: Flat filer är linjära och innehåller inte nästlad eller hierarkisk data.
Fixed och variable flat filer: Fixed flat files använder fält med fördefinierade, fasta längder, medan variable flat files har fält som kan variera i längd och separeras av avgränsare.

Fixed flat file inom EDI

En fixed flat file i EDI använder fält med fördefinierade, fasta längder. Varje fält upptar ett specifikt antal tecken, oavsett den faktiska datalängden, och kortare data fylls ut för att passa den fasta längden.

Fält med fast längd: Varje fält har en specificerad längd, vilket säkerställer enhetlighet mellan poster.
Utfyllnad: Fält med kortare data fylls ut med mellanslag eller nollor för att matcha den fasta längden.
Konsekvent struktur: Säkerställer att varje post har ett identiskt format, vilket förenklar datatolkning och bearbetning.

Fördelar

Förbättrar förutsägbarhet: Fasta längder gör det lättare att läsa och tolka data eftersom varje fälts position är känd.
Förenklar bearbetning: Minskar komplexiteten i att hantera och tolka data, eftersom varje post följer ett strikt format.

Variable Flat File inom EDI

En variable flat file i EDI inkluderar fält som kan variera i längd, vilket ger mer flexibilitet i datastrukturen. Fält är vanligtvis separerade av avgränsare, vilket tillåter olika storlekar på data inom samma post.

Variabel längd på fält: Fält kan variera i längd, vilket möjliggör data av olika storlekar.
Avgränsade fält: Fält separeras av avgränsare, såsom kommatecken eller tabbar, som markerar slutet på ett fält och början på ett annat.
Flexibel struktur: Stödjer ett mer anpassningsbart format för olika data krav.

Fördelar

Flexibilitet: Tillåter mer komplex och varierande data att inkluderas inom varje post, vilket är lämpligt för scenarier där datastorlek kan variera.
Mångsidig data: Stödjer ett bredare spektrum av datatyper och storlekar, vilket gör det anpassningsbart till olika affärsbehov.
Förenklar datahantering: Underlättar processen att hantera och tolka data som inte passar in i en rigid struktur.

Meddelandetyper

EDI flat files stödjer en mängd olika meddelandetyper, var och en utformad för att underlätta specifika affärstransaktioner. Här är några vanliga meddelandetyper i EDI flat files:

Inköpsorder: Används för att lägga en beställning på varor eller tjänster.
Orderbekräftelse: Bekräftar mottagandet och acceptansen av en inköpsorder.
Leveransavisering (ASN): Ger detaljerad information om en väntande leverans.
Faktura: Används för att fakturera för levererade varor eller tjänster.
Betalningsavisering: Används för att genomföra en betalning och tillhandahålla betalningsinformation.
Pris-/försäljningskatalog: Innehåller information om produkter, inklusive beskrivningar och priser.
Lagerstatus: Kommunicerar lagernivåer och status.
Funktionsbekräftelse: Bekräftar mottagandet av en EDI-transaktion och indikerar om den behandlades framgångsrikt.
Begäran om orderändring: Begär ändringar i en befintlig inköpsorder.
Bekräftelse på orderändring: Bekräftar de begärda ändringarna i en inköpsorder.
Transportörens leveransstatusmeddelande: Ger statusinformation om en leverans.
Lagerleveransorder: Instruerar ett lager att skicka varor.
Lagerleveransmeddelande: Bekräftar leverans av varor från ett lager.
Fraktdetaljer och faktura från motortransportör: Används av motortransportörer för att tillhandahålla fraktdetaljer och fakturera.
Lastanbud från motortransportör: Används för att erbjuda en försändelse till en motortransportör.

Använda flat file med Qvalia

Qvalia kan hantera och konvertera affärsmeddelanden till och från fixed och variable flat file-format. Vår plattform integreras med dina befintliga system för att underlätta effektiv och korrekt elektronisk dataöverföring (EDI). Vi hanterar olika transaktioner, inklusive inköpsorder, fakturor och fraktmeddelanden, och säkerställer pålitliga och regelmässiga datautbyten.