Automatiska och visualiserade transaktioner i Peppol

  • Smart Peppol accesspunkt
  • Automatisera fakturahanteringen
  • Full kontroll – från fakturarader till masterdata
  • Analysera dina inköpskostnader i realtid

Plattformen för affärsmeddelanden

Qvalia är en plattformen för elektroniska affärsmeddelanden. Det är den smidigaste accesspunkten till Peppol-nätverket för alla behov inom elektroniska affärsdokument. Användarvänligt och utvecklaranpassat. Från e-fakturor till e-ordrar till punchout och svarsmeddelanden. Vi strukturerar och klassificerar transaktionsdata för en förbättrad automation och kraftfullare spendanalys samtidigt som masterdata hålls uppdaterat och övervakat.

Intelligent fakturahantering

Uppnå effektivitet, kontroll och automatisering för ditt finansteam, inköpsavdelning och beslutsfattare. Vår plattform automatiserar fakturahanteringen och erbjuder kostnadsfri e-fakturering för småföretag.

Spendanalys för fler och bättre insikter

Ta beslut utifrån din transaktionsdata. Analysera inköp och affärspartners i detalj och i realtid. Med radnivåprecision kategoriserar och visualiserar vi omedelbart alla dina inköp.

E-order management

Körklara processer med e-orderhantering

Skapa perfekta flöden. Med körklara processer för e-orderhantering, B2B-e-handel och inköp snabbspolar du digitaliseringen av din verksamhet.

Enkel integration

Kom igång på nolltid med våra flexibla integrationer och vårt onboardingteam. Upptäck våra API:er och utvecklarresurser.

Kostnadsfri e-fakturering

Elektroniska fakturor är avgörande för att digitalisera och utveckla ekonomiprocessen i alla typer av företag. Därför erbjuder vi det gratis. Skicka och ta emot e-fakturor och PDF-fakturor samt integrera via API utan kostnad. 

I gott sällskap

Utmärkelser och certifieringar