Feature - UNSPSC-klassificering

Automatisk UNSPSC-klassificering

Få dina fakturarader automatiskt klassificerade och kodifierade enligt UNSPSC. Alla transaktioner strukturerade i detalj för dina bokförings-, controlling- och spendanalysbehov.

  • 50 000 UNSPSC-kategorier
  • 5-nivåhierarki
  • Radnivå
  • Snabb integration

Det enklaste sättet att ta kontroll och kategorisera din fakturainformation

FNs klassificering United Nations Standard Products and Services Code är det ledande globala systemet för produktklassificering av varor och tjänster. Med sina 50 000 kategorier i en hierarki på fem nivåer så standardiserar UNSPSC klassificeringen och tillför transparens till varje transaktion, för alla intressenter i din organisation. Skaffa en lösning för enkel och automatiserad kategorisering idag och ta kontroll över din fakturainformation på radnivå.

Varje rad UNSPSC-kategoriserad

Med Qvalia kategoriseras alla dina transaktioner enligt korrekt UNSPSC-kod, från toppnivå till varje enskild fakturarad.

Mappa till din kontoplan

Använd vårt inbyggda verktyg för att mappa kategorier till din kontoplan och möjliggör en större precision och kontroll i din bokföringsprocess.

Analytics UNSPSC

Analysera dina inköp

UNSPSC-klassificering möjliggör en detaljerad spendanalys enligt en standardiserad och heltäckande 5-nivåhireraki, från övergripande produkt- och tjänstesegment till specifika varor.

Snabb integration

UNSPSC-klassificering är enkelt att integrera i din process. Tillgängligör dina fakturor via SFTP eller API och vi skickar tillbaka strukturerad och kategoriserad data.

Vad är UNSPSC?

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) är ett globalt klassificeringssystem som tillhandahåller en hierarkisk struktur för att klassificera varor och tjänster. Systemet används för att klassificera och katalogisera produkter och tjänster på ett konsekvent och standardiserat sätt, vilket gör det lättare att söka och hitta produkter och tjänster samt att spåra inköpsdata. UNSPSC består av nivåer, från den mest allmänna (nivå 1) till den mest specifika (nivå 5), och omfattar hittills över 50 000 produkter och tjänster.

UNSPSC-koderna används inom olika branscher och domäner, såsom supply chain, e-handel, inköp och sourcing, logistik, lagerhantering och redovisning. De hjälper till att klassificera produkter inom exempelvis B2B e-handel och är särskilt användbart för spendanalys, att skapa och spåra inköpsorder, fakturor, kvitton och andra upphandlingsrelaterade dokument.

UNSPSC-systemet underhålls av en ideell organisation som heter GS1 (tidigare Uniform Code Council). Den uppdateras ständigt med nya produkter, tjänster och branschkoder för att säkerställa dess relevans och noggrannhet. Koderna är gratis att använda och kan laddas ner i olika format inklusive Excel och CSV, vilket gör det lätt att använda i olika system och mjukvaror.

Hur kan man använda UNSPSC?

UNSPSC-klassificering av produkter och tjänster adderas till affärsdokument såsom inköpsorder, fakturor, elektroniska dokument och produktkataloger. Genom att implementera UNSPSC-klassificeringsstandarder i dina affärs-, inköps- och ekonomiprocesser kommer din organisation och alla intressenter genom hela den utökade leveranskedjan att kunna ta del av informationen och nyttja fördelarna.

Upphandlingsteam kommer att effektivt kunna spåra utgifter för olika produkter och tjänster genom att använda de detaljerade varukoderna som tillhandahålls av UNSPSC. Denna information möjliggör en mer exakt analys av upphandlingsprocesser och kan avsevärt minska den tid och ansträngning som krävs för att hitta de produkter som behövs genom att söka bland olika leverantörer, marknadsplatser och affärspartners. Genom att använda UNSPSC-koder kan företag dessutom genomföra detaljerade spendanalyser och identifiera köpmönster över olika avdelningar eller affärsenheter, vilket kan utnyttjas för att förhandla fram bättre villkor med leverantörer och i slutändan spara pengar.

Marknadsteam kan snabbt komma åt data för marknadsundersökningar, produktutveckling och försäljningsanalyser, vilket resulterar i förbättrad kundnöjdhet och ökade intäkter.

Säljteam kan övervaka försäljningskanaler och distribution hela vägen till slutkonsumenten med hjälp av UNSPSC-koder. Detta möjliggör snabbare insamling av marknadsinformation och mer exakt försäljningsanalys. Dessutom gör användningen av UNSPSC det möjligt för säljteam att utöka sin räckvidd genom att publicera e-kataloger, registrera sig hos sökmotorer och använda tredjeparts-marknadsplatser, vilket ger tillgång till kunder globalt.

Ekonomiteam kan använda UNSPSC-klassificering av fakturadata för att förbättra redovisningsprocesser med bättre precision i bokföring och rapportering samt automatisera flöden.

Har Peppol stöd för UNSPSC-koder?

UNSPSC är tillgängligt för alla Peppol-transaktioner via item classification code-fältet. För mer information, besök Peppols officiella dokumentation.

Vad kostar UNSPSC-klassificering?

Helautomatiserad UNSPSC-klassificering av radinformationen på fakturor är inkluderat för kunder till Qvalias prisplan Insikt. För mer information, se våra prisplaner.

Hur fungerar UNSPSC-klassificering med Qvalia?

Kunder kan ladda upp historiska fakturadata och exportera helt kategoriserade rader för analys i de flesta BI-lösningar, eller få tillgång till Qvalias Spend Monitor-instrumentpanel direkt på plattformen för realtidsanalys av transaktioner med hjälp av inbyggda verktyg, grafer och tabeller.

UNSPSC-klassificering är en automatiserad funktion som är tillgänglig för prenumeranter på vår Insights-plan.