Feature - Peppol accesspunkt

En smartare accesspunkt till Peppol för ditt företag

Från e-fakturor till e-order – hantera dina elektroniska affärsmeddelanden med en smart Peppol accesspunkt.

Vi tillhandahåller snabb, skalbar och kostnadseffektiv tillgång till Peppol – det internationella nätverket för utbyte av elektroniska dokument. Integrationen med dina system och processer går snabbt, oavsett din storlek eller affär.

Peppol accesspunkt med snabb integration

Öka hastigheten i dina processer med en smartare Peppol accesspunkt. Hantera dina e-dokument, skicka och ta emot e-fakturor, e-ordrar och mer. Vår gateway tillhandahåller Peppol på ett enkelt sätt och integrerar snabbt med dina system.

Snabbt och pålitligt

Den snabba, skalbara och pålitliga tillgången till Peppol-nätverket. Inga transaktioner går förlorade. Upptid sedan starten 2018 är 100%.

Support

Vårt customer success-team och våra integrationsspecialister bistår er från start med att komma igång och använda tjänsten.

Kostnadseffektivt

En accesspunkt med konkurrenskraftig prissättning. Betala aldrig för mer än vad ni behöver. 30 dagars uppsägningstid, inga avtalsperioder.

En Peppol accesspunkt med intuitivt gränssnitt

Hantera dina transaktioner i den miljö som passar dig — eller använd vårt intuitiva webbaserade gränssnitt.

Kom igång inom 24 timmar

Det är lätt att integrera vår gateway via API eller filövering. Vårt onboardingteam hjälper dig från start till mål och vi ser till att registera ditt Peppol-ID. Du kan vara fullt uppkopplad och startklar inom 24 timmar.

 • UNSPSC-klassificering
 • Spendanalys
 • Leverantörshantering
 • Autofakturering

Uppgradera, automatisera och analysera

Uppgradera när du vill för att få tillgång till våra funktioner för att automatisera din ekonomiprocess – fakturavalidering, avvikelsehantering, uppdateringar av kund och leverantörsregister, spendanalys, bokföring på fakturaradnivå och mycket mer.

Elektroniska dokument – oavsett volym

Förbättra din process med de e-dokument som du behöver. Vår gateway optimeras för dina behov och är alltid är uppdaterad till den senaste standarden. Lägg till flöden utöver Peppol såsom EDI eller internbanksfaktura till privatperson.

 • BIS Billing
 • BIS Billing credit note
 • BIS Invoice Response
 • BIS Order only
 • BIS Ordering
 • BIS Advanced Ordering
 • BIS Catalogue with response
 • BIS Catalogue without response
 • BIS Despatch Advice
 • BIS Punch Out
 • BIS Order Agreement
 • BIS Message Level Response
 • EDI
 • B2C internetbank

Spårbarhet och kontroll

Få komplett och fullständigt sökbar tillgång till dina affärsmeddelanden och användarhistorik. Våra transaktions- och användarloggar underlättar audit trail samt ger administratörer och utvecklare full kontroll och spårbarhet.

Vad är Peppol Access Point?

En Peppol Access Point (PAP), eller accesspunkt, är en digital infrastrukturnod som gör det möjligt för företag att utbyta elektroniska dokument, såsom fakturor, ordrar och svarsmeddelanden med andra företag och den offentliga sektorn. Accesspunkter är hörnstenarna i Peppol-nätverket, ett europeiskt system för affärsmeddelanden som har utvecklats för att underlätta och standardisera transaktioner och utbyten av affärsmeddelanden mellan länder och branscher.

Hur kommer jag igång med Peppol Access Point

För att komma igång med Peppol Access Point behöver ditt företag vara medlem i Peppol-nätverket. Du blir medlem genom att registrera dig hos en tjänsteleverantör såsom Qvalia. Tjänsteleverantören hjälper dig med att registrera ett Peppol-konto och ger dig den information och support du behöver för att kunna koppla upp dig mot Peppol-nätverket. Sök efter företag som är ansluta till Peppol här.

Vilka funktioner ingår i Peppol Access Point?

Du får alla funktioner för din accesspunkt med Qvalias Premium-plan. Prisplanen inkluderar e-fakturor, e-ordrar, svarsmeddeladen, karantän för enkel fel- och avvikelsehantering, och mer.

 • Alla affärsmeddeladen
 • Registrering av ett eller flera Peppol-ID:n
 • Felhantering
 • Dubbletthantering
 • Granska källa
 • Integrationer
 • Onboarding
 • Dedikerad support

Vad kostar Peppol Access Point?

Kostnaden för en accesspunkt från Qvalia beror på antalet meddelanden som skickas och tas emot. Generellt betalar du en månatlig kostnad och det kan tillkomma en startkostnad. För mer information, kontakta oss.

Erbjuder Qvalia support?

För Peppol Access Point behöver du ha ett konto med en premiumplan som inkluderar komplett support, inklusive onboarding.  Du kommer få en dedikerad customer success-kontaktperson och vi gör obegränsad support via video, mejl och telefon.

Behöver jag en Peppol Access Point för att kunna skicka fakturor?

Med vår Peppol Access Point får du tillgång till alla Peppol-meddelanden, API-integration och avancerad funktionalitet för meddelandehantering. Om du representerar ett litet företag som bara behöver skicka enstaka e-fakturor i Peppol-nätverket så kan du skapa ett konto kostnadsfritt.

Låt oss berätta hur vår accesspunkt kopplar upp dig mot Peppol-nätverket

Boka ett möte idag så förklarar vi hur Peppol Access Point kan integreras med din process, förbättra transaktionshanteringen och framtidssäkra din verksamhet.