Säkerhet, tillförlitlighet och prestanda

Din data är din viktigaste tillgång och vår högsta prioritet. Läs mer om vårt säkerhetsarbete och plattformens tillförlitlighet samt prestanda.

ISO 27001-certifiering

Qvalias ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat för ISO 27001:2017.

PEPPOL certified access point e-invoice

Peppol service provider-certifiering

Som certifierad Peppol accesspunkt är Qvalia medlem i OpenPeppol och godkänd av DIGG, myndigheten för digital förvaltning. Plattformen stödjer AS4 och OpenPeppol PKI version 3 AP och är SMP-certifierad.

Datasäkerhet och prestanda

Skalbarhet

Plattformen är utvecklad på skalbar infrastruktur med högsta tillgänglighet för att tjänsterna ska tillgodose alla krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet.

Datalagring

Våra kunders datasäkerhet är vår högsta prioritet. Transkationsdata lagras säkert utan åtkomst för jurisdiktioner utanför EU.

Tillgänglighet

Hög historisk tillgänglighet, med 100% drifttid sedan den första versionen 2018. Garanterad lägsta servicenivå om minst 99,98% tillgänglighet.

Övervakning

Alla kritiska system, applikationer och tjäsnter bevakas dygnet runt. Om det oförutsedda inträffar underättas vi omedelbart och kan lösa situationen.

QA

Vår process för kvalitetssäkring för strukturerad granskning identifierar och löser avvikelser och säkerställer prestanda och tillgänglighet.

Teknologi

Vår teknik inkluderar aktiva brandväggar, krypterad lagring, innehållsskanning, säkra protokoll och SSO.

Kontakta oss