1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Peppol
  4. Vad är Peppol BIS Billing 3 Credit Note?
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Format och meddelandetyper
  4. Vad är Peppol BIS Billing 3 Credit Note?

Vad är Peppol BIS Billing 3 Credit Note?

Kreditfakturor i Peppol kan likställas med e-fakturameddelandet Peppol BIS Billing men innehåller negativa belopp på dokumentnivå. Funktionen för kredit och debit kontrolleras av plustecken (+) och minustecken (-) för relaterade belopp.

Meddelandet använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera dokumentvalideringen.

Mer dokumentation om Peppol BIS Billing 3 credit note.

Mer information om meddelandetyper i Peppol.