Feature - E-order

E-orderhantering i Peppol

Den smartaste lösningen för att hantera e-ordrar i Peppol-nätverket. Digitalisera flöden, eliminera fel och få ut mer värde från din data. Koppla upp dig snabbt med våra flexibla integrationer.

 • Komplett lösning for orderhantering
 • Förvandla ordrar till fakturor
 • Klar för e-handel
 • Enkel integration

Digitalisera och automatisera med e-ordrar

Snabba på processer, säkerställ regelefterlevnaden och automatisera arbetsflöden. Hantera e-ordrar i det globala Peppol-nätverket för att förbättra dina inköps- och försäljningstransaktioner. Koppla upp dina system redan idag.

Skicka och ta emot e-ordrar – perfekt för e-handel

Få tillgång till allt du behöver för att skicka, ta emot och hantera e-ordrar. E-handlare kan möjliggöra e-orderhantering för alla typer av webbplatser med vår B2B-betallösning.

Skapa och skicka ordrar enkelt i det globala Peppol-nätverket direkt från ditt affärs- eller orderhanteringssystem. Vi är en accesspunkt i nätverket och ger fullt stöd för Peppol.

Allt-i-ett med vårt intuitiva gränssnitt

Registrera dig och kom igång idag för alla behov av försäljningstransaktioner. Vår intuitiva molnbaserade lösning för dina behov av e-orderhantering och e-fakturering.

Automation – från e-order till faktura och mer

Automatisera din process. Vår plattform skapar e-ordrar och förvandlar ordrar till fakturor på ett ögonblick. Skicka som regelrätt e-faktura eller via e-post som PDF-faktura.

Korrekt och regelrätt information

Reducera fel och uppfyll krav med e-ordrar. Strukturerad data minskar referensfel och säkerställer regelefterlevnaden för den ökande ökande antalet branscher och länder som kräver elektroniska ordrar.

Utveckla din process med punchout

Punchout i Peppol-nätverket förändrar e-handeln för kunder och leverantörer. Upptäck affärsmeddelandet som kombinerar ordrar med kataloger och möjliggör ett dynamiska processer.

Alla dokument

Hantera dokument och processer som är viktiga för ditt företag. Ordrar, orderbekräftelser, kataloger, leveransaviseringar och fakturor.

 • Peppol BIS Order only
 • Peppol BIS Ordering
 • Peppol BIS Advanced Ordering
 • Peppol Order Response Transaction
 • Peppol BIS Catalogue with response
 • Peppol BIS Catalogue without response
 • Peppol BIS Despatch Advice
 • Peppol BIS Order Agreement
 • Peppol BIS Message Level Response
 • Peppol BIS Invoice Response
 • Peppol BIS Billing

Snabb integration

Kom igång snabbt med API- eller SFTP-integration. Vårt onboardingteam hjälper dig från start till mål.

Redo för e-handel

Integrera e-ordrar i din e-handelsmiljö och förenkla e-upphandlingar. Qvalia fungerar sömlöst med din e-handelsplattform.

Arkivering och audit trail

Inget går förlorat. Din data blir arkiverad och sökbar med full spårbarhet.

Vad är en e-order?

En elektronisk order, förkortat e-order, är en typ av elektroniskt inköpsdokument som utbyts över internet. Utbytet kan ske mellan VAN-operatörer och via det internationella Peppol-nätverket. E-ordrar kan skapas genom att använda inköps- eller upphandlingssystem eller på e-handelsplattformar genom onlinevarukorgar, där produkter och tjänster väljs och sedan köps via faktura eller med kreditkort. E-ordrar mottas vanligtvis av leverantören i ett orderhanteringssystem för att granska och hantera beställningens status.

Vad är affärsnätverket Peppol?

Peppol är ett internationellt nätverk för elektronisk utbyte av fakturor och andra affärsrelaterade dokument. Nätverket är utvecklat av Europeiska Unionen och syftar att förenkla handeln och regelefterlevnaden för företag, organisationer och offentliga verksamheter genom att erbjuda en infrastruktur och standard för transaktionsdokument. Peppol inkluderar branschstandarder som Peppol BIS Ordering 3 och Peppol Transport Infrastructure för att underlätta informationsutbytet.

Genom att använda Peppol sparar företag tid och pengar på e-fakturahantering, inköp och andra processer. Det säkerställer ett korrekt utbyte av data och förenklar analys- och bokföringsprocesser. Dessutom kan det förbättra transparensen och effektiviteten i inköpsprocessen inom offentliga organisationer.

Vad är ett orderhanteringssystem (OMS)?

Ett orderhanteringssystem (OMS) är en mjukvara som hanterar och spårar kundordrar under hela processen, från mottagande till leverans. Systemet kan innefatta en mängd funktioner såsom ordermottagande, lagerhantering, pris- och kampanjhantering, frakt och spårning samt kundtjänst- och returhantering.

Syftet är att automatisera och förenkla orderprocessen, från det att en order läggs till dess att den utförs. OMS kan också hjälpa företag att optimera lagerhållningen, förbättra kundservicen och förenkla hanteringen av returer.

Dessutom kan ett OMS integreras med andra mjukvarusystem, såsom ett kundrelationhanteringssystem (CRM), ett affärssystem (ERP) och faktureringssystem samt kundreskontra för att dela orderdata och lagerinformation, fakturera kunderna och ge organisationen en överblick av orderhanteringscykeln.

Qvalia erbjuder full funktionalitet för att hantera ordrar inom Peppol-nätverket, inklusive tillhörande dokumenthantering, från fakturering till svarsmeddelanden och uppdateringar.

Hur integrerar jag e-ordrar i mina processer?

Ett orderhanteringssystem (OMS) är en mjukvara som hanterar och spårar kundordrar under hela processen, från mottagande till leverans. Systemet kan innefatta en mängd funktioner såsom ordermottagande, lagerhantering, pris- och kampanjhantering, frakt och spårning samt kundtjänst- och returhantering.

Syftet är att automatisera och förenkla orderprocessen, från det att en order läggs till dess att den utförs. OMS kan också hjälpa företag att optimera lagerhållningen, förbättra kundservicen och förenkla hanteringen av returer.

Dessutom kan ett OMS integreras med andra mjukvarusystem, såsom kundrelationhanteringssystem (CRM), inköpssystem (PMS), affärssystem (ERP) och faktureringssystem samt kundreskontra för att dela orderdata och lagerinformation, fakturera kunderna och tillåta organisationen att ha en heltäckande bild av orderprocesscykeln.

Qvalia erbjuder full funktionalitet för att hantera ordrar inom Peppol-nätverket, inklusive tillhörande dokumenthantering, från fakturering till svarsmeddelanden och uppdateringar.

För mer information, se våra utvecklarresurser.

Smart e-orderhantering
Snabbt & enkelt för ditt företag