Vad är Peppol BIS Billing?

BIS Billing är fakturaformatet i Peppol och nätverkets vanligaste meddelandetyp. Meddelandet stödjer negativa fakturor och kreditfakturor, till exempel preliminära konsumtionsfakturor som balanseras vid ett senare tillfälle och där förbetalningar ska ordnas i en slutfaktura.

E-fakturor i Peppol måste innehålla köparreferens eller orderreferens. Fakturaraderna kan innehålla produkter och tjänster, kvantitet, nettosumma, köparreferens, tidsperiod, orderreferens, , quantity, net amount, buyer accounting reference, time period, order reference, avgifter och prisuppgifter. Peppol BIS Billing bygger på Core Invoice Usage Specification (CIUS) enligt EN 16931-standarden.

Meddelandet använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera dokumentvalideringen.

Mer information om juridiska krav på fakturor.

Mer dokumentation om Peppol BIS Billing 3.

Mer information om meddelandetyper i Peppol.

Vad är Peppol BIS Billing?

Fick du hjälp av den här artikeln?

Relaterade artiklar