1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Peppol
  4. Vad är Peppol BIS Invoice Response?
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Format och meddelandetyper
  4. Vad är Peppol BIS Invoice Response?

Vad är Peppol BIS Invoice Response?

BIS Invoice Response möjliggör kommunikation i transaktionsprocessen i Peppol. Kunder kan informera leverantörer om statusen på, eller resultatet av, en mottagen faktura.

Meddelandet har två huvudsakliga användningsområden:

  • Mottagningsbevis för att informera om en processhändelse, såsom en mottagen leverans.
  • Svar på affärshändelse för att rapportera om affärsrelaterade händelser, såsom bestridande av faktura på grund av avvikelser i samband med transport eller felaktiga belopp.

Meddelandet använder OASIS UBL 2.1 och ISO/IEC 19757-3 Schematron för att automatisera dokumentvalideringen.

Mer dokumentation om Peppol BIS Invoice Response.

Mer information om meddelandetyper i Peppol.