Transportstyrelsen väljer Qvalia för e-fakturatjänster

Foto: Alamy

Qvalia, plattformen för affärsmeddelanden, är ny leverantör av lösningar inom transaktionshantering åt Transportstyrelsen. Det sexåriga avtalet omfattar ett komplett utbud av e-fakturatjänster och är centralt för digitaliseringen av myndighetens transaktionsprocesser.

Efter en offentlig upphandling inom Kammarkollegiets ramavtal för operatörtjänster har Qvalia valts av Transportstyrelsen som ny plattform för att skicka och ta emot myndighetens affärsmeddeladen samt hantera transaktioner. Qvalia fick högsta möjliga poäng i utvärderingen.

Plattformen kommer att hantera en bred uppsättning format om cirka 9 miljoner fakturor årligen under en sexårsperiod. Avtalet är ett av de största inom affärsmeddelanden i den nordiska offentliga sektorn.

– Vi är glada över att ha fått Transportstyrelsens förtroende för att stödja och effektivisera deras transaktionshantering, säger Henri Taipale, grundare och vd för Qvalia. Avtalet är ett bevis på vår ledande lösning med snabb och säker åtkomst till Peppol-nätverket, ett intuitivt gränssnitt samt en oöverträffad datamodell för informationskontroll. Våra kunder ökar sin effektivitet, minskar de administrativa kostnaderna och får en mer hållbar operativ hantering av transaktioner.

Plattformstjänsterna inkluderar accesspunkt till Peppol, hantering av alla inkommande och utgående e-fakturor, både till företag och till privatpersoner, OCR-skanning av PDF-fakturor samt hantering av pappersfakturor. Plattformen kommer att stödja myndighetens arbete med att effektivt utbyta affärsmeddelanden, påskynda övergången till Peppol-nätverket och upprätthålla högkvalitativa ekonomiprocesser.

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är ansvarig för den mesta regleringen och tillsynen inom den svenska transportsektorn, beslutar om tillståndsansökningar och upprätthåller register. Myndigheten har det övergripande ansvaret för att producera regler och säkerställa efterlevnaden. Verksamheten omfattar alla transportsätt, dvs. vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart. Dessutom administrerar den fordonsskatt, trängselskatt och betalar ut premier för klimatbonusbilar.