Ramavtal med Kammarkollegiet om programvarulösningar

Qvalia är en del av ett Chas Visual Managements vinnande anbud i upphandlingen av Programvaror och tjänster – Programvarulösningar för den offentliga sektorn.

Som samarbetspartner till Chas Visual Management ”Chas”, som är en av de tilldelade leverantörerna av ramavtalet, blir det enklare för myndigheter att få tillgång till Qvalias plattform för datahantering av affärstransaktioner. Det fyraåriga ramavtalet som Chas blivit tilldelat är giltigt från och med den 18 februari 2023 och värderas till totalt 2,2 miljarder kronor.

– Det är glädjande att en större del av den offentliga sektorn nu kan skapa effektivare transaktionsprocesser med vår plattform för fullständig datakontroll, förbättrad automation och spendanalys på radnivå i realtid, säger Henri Taipale, vd och grundare av Qvalia som är samarbetspartner till Chas i upphandlingen.

Den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet ansvarar för service åt den svenska staten inom ekonomi, juridik och administration, inklusive Statens inköpscentral som upprättar ramavtal åt Sveriges myndigheter.

Kammarkollegiet
Foto: Kammarkollegiet