Qvalia vinner ramavtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet om elektroniska affärsmeddelanden

Foto: Kammarkollegiet

Qvalia har fått tilldelningsbeslut av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet i upphandlingen av operatörstjänst för elektroniska meddelanden. Med bred marginal fick företagets anbud högst antal poäng i utvärderingen.

Det fyraåriga ramavtalet omfattar tjänster inom området kommunikation av elektroniska affärsmeddelanden för den svenska offentliga sektorn, till exempel e-fakturor, e-ordrar och andra meddelanden, i första hand inom Peppol-nätverket. Kammarkollegiet uppskattar värdet av avtalet till 60 miljoner kronor.

– Det är glädjande att med flest poäng i utvärderingen ha fått förtroendet av Kammarkollegiet. Stora delar av den offentliga sektorn får nu tillgång till vår plattform. Våra användare uppnår en betydligt högre effektivitet i kommunikationen och hanteringen av sina affärsmeddelanden samt får tillgång till kraftfull datahantering såsom detaljerad spendanalys i realtid, säger Henri Taipale, vd och grundare av Qvalia.

Upphandlingen syftar till att tillhandahålla en stabil och säker grund för kommunikation och hantering av alla typer av elektroniska meddelanden åt den offentliga sektorn. Operatörstjänsten omfattar bland annat visualisering, konvertering, lagring och migrering av information, stöd för avstämningar samt tillgång till ett molnbaserat användargränssnitt. Kommunikation med fysisk post och digitala brevlådor kan också avropas inom ramavtalet. Qvalia är en av tre utvalda leverantörer och startdatum förväntas ske under april.

– Tilldelningen är ännu en kvalitetsvalidering. Plattformen skiljer sig väsentligt från andra lösningar genom våra algoritmer och fokus på datastruktur, automation och analys i transaktionsprocesser, säger Henri Taipale.

Om Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet ansvarar för service åt den svenska staten inom ekonomi, juridik och administration, inklusive Statens inköpscentral som upprättar ramavtal åt Sveriges myndigheter. För mer information om ramavtalet, besök Avropa.se.