EDI

Om hantering av affärsmeddeladen via Electronic Data Interchange (EDI).

Vad är Elektronisk Handelsformat (EHF)?

Elektronisk Handelsformat (EHF) är namnet på Peppol-standarden och nätverket som används i Norge för elektroniska affärsmeddelanden.

Vad är ANSI X12?

ANSI X12, även känt som ASC X12, är en uppsättning standarder utvecklade av American National Standards Institute för elektroniskt informationsutbyte (EDI). Dessa standarder underlättar elektroniskt utbyte av affärsdokument mellan organisationer i ett strukturerat och standardiserat format.

Vad är xCBL?

xCBL (XML Common Business Library) är en uppsättning XML-baserade standarder utvecklade för elektroniskt utbyte av affärsmeddelanden.

Vad är cXML?

cXML (Commerce eXtensible Markup Language) är ett standardiserat protokoll för elektronisk kommunikation av affärsmeddelanden.

Vad är flat file?

En flat file i Electronic Data Interchange (EDI) är en textfil som används för att utbyta data mellan olika system i ett strukturerat format.

Vad är EDIFACT?

EDIFACT, eller UN/EDIFACT, står för Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport och är en internationell standard utvecklad av FN för elektroniskt datautbyte (EDI).

Vad är RosettaNet?

RosettaNet är ett ideellt konsortium som utvecklar och främjar standardiserade elektroniska transaktioner inom leveranskedjor.

Vad är EN 16931?

EN 16931 är den europeiska standarden för elektronisk fakturering och utgör grunden för Peppol BIS-specifikationerna.

Vilka format för affärsmeddelanden stödjer Qvalia?

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier