1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Format och meddelandetyper
  4. Vad är EDI (Electronic Data Interchange)?
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. E-fakturering
  4. Vad är EDI (Electronic Data Interchange)?

Vad är EDI (Electronic Data Interchange)?

Enkelt uttryckt är EDI, Electronic Data Interchange, den tekniska termen för standardiserat utbyte av digital information mellan två parter via deras affärs-, bokförings- eller faktureringssystem. Den vanligaste formen är e-faktura men man kan också utbyta ordrar, kvittenser, kontrakt med mera.

EDI är inget globalt format utan man gör på olika sätt på olika håll i världen. I Europa används en standard som kallas Edifact, medan USA använder ANSI X12. Vidare så har det utvecklats många olika lokala format och anpassningar, såsom Svefaktura och Finvoice. Den stora variationen av format innebär att e-fakturor ofta måste konverteras, vilket i sin tur har gjort e-fakturering komplext och kostsamt för många.

Med den europeiska standarden Peppol blir e-fakturering mer tillgänglit och användbart för fler företag och organisationer. Den offentliga sektorn måste vara ansluten enlig lag, vilket är drivande för leverantörer och övriga näringslivet att ansluter sig.

Här skaffar du e-faktureringsmöjligheter med Peppol kostnadsfritt.

För teknisk dokumentation och integrationer, gå till API och utvecklarresurser.

Vad är EDI (Electronic Data Interchange)?

Fick du hjälp av den här artikeln?

Relaterade artiklar