Vad är xCBL?

xCBL (XML Common Business Library) är en uppsättning XML-baserade standarder utvecklade för elektroniskt utbyte av affärsmeddelanden. Det möjliggör smidig delning av affärsinformation mellan handelspartner i ett strukturerat och standardiserat format. xCBL är utformat för att stödja olika affärsprocesser och branscher, vilket underlättar interoperabilitet och automatisering.

Nyckelkomponenter

XML-schema: Tillhandahåller en gemensam struktur för affärsmeddelanden, vilket säkerställer konsekvens och kompatibilitet mellan olika system.
Dokumenttyper: Innehåller en mängd olika affärsmeddelanden såsom inköpsorder, fakturor, fraktmeddelanden och produktkataloger.
Modularitet: Möjliggör anpassning och utökning av dokumentscheman för att möta specifika affärsbehov utan att förlora standardiseringen.
Interoperabilitet: Säkerställer att olika system och organisationer effektivt kan kommunicera och utbyta data med hjälp av ett enhetligt format.

Meddelandetyper

xCBL (XML Common Business Library) stöder en mängd olika affärsmeddelanden som är utformade för att underlätta elektroniskt datautbyte över olika industrier och affärsprocesser. Här är några av de viktigaste typerna av meddelanden som stöds av xCBL:

Inköpsorder: Används för att lägga beställningar på varor och tjänster.
Orderbekräftelse: Bekräftar mottagandet och acceptansen av en inköpsorder.
Faktura: Används för att fakturera för levererade varor eller tjänster.
Fraktmeddelande (ASN): Ger detaljerad information om en väntande leverans.
Orderstatus: Uppdaterar status för en befintlig order.
Produktkatalog: Innehåller detaljerad information om produkter, inklusive beskrivningar och prissättning.
Offertförfrågan (RFQ): Begär prisuppgifter och villkor för produkter eller tjänster.
Offert: Tillhandahåller prisuppgifter och villkor som svar på en RFQ.
Begäran om orderändring: Begär ändringar i en befintlig inköpsorder.
Orderannullering: Annullerar en befintlig inköpsorder.
Betalningsråd: Ger detaljer om gjorda betalningar.
Lagerrapport: Kommunicerar aktuella lagernivåer och status.
Produktaktivitetsdata: Ger information om produktförflyttning och användning.
Leverantörsschema: Detaljerar leveransscheman och krav för leverantörer.
Transportförfrågan: Begär transporttjänster för leveranser.
Fraktsedel: Ger detaljer om de varor som transporteras och transportvillkoren.

Dessa meddelanden hjälper till att effektivisera olika affärsprocesser såsom inköp, lagerhantering, orderuppfyllelse och finansiella transaktioner, vilket säkerställer att affärspartner kan utbyta data på ett standardiserat, effektivt och korrekt sätt.

Använda xCBL med Qvalia

Qvalia kan hantera och konvertera affärsmeddelanden till och från xCBL-formatet. Vår plattform integreras med dina befintliga system för att underlätta effektiv och korrekt elektronisk dataöverföring (EDI). Vi hanterar olika transaktioner, inklusive inköpsorder, fakturor och fraktmeddelanden, och säkerställer pålitliga och regelmässiga datautbyten.