Vad är cXML?

cXML (Commerce eXtensible Markup Language) är ett standardiserat protokoll för elektronisk kommunikation av affärsmeddelanden mellan inköpsapplikationer, e-handelsplattformar och leverantörer. cXML är utvecklat av Ariba (nu en del av SAP) och används i stor utsträckning för att integrera onlinekataloger, inköpsorder, fakturor och andra inköpsrelaterade dokument.

Nyckelkomponenter

XML-schema: Definierar strukturen och syntaxen för olika affärsdokument, vilket säkerställer konsekvens och interoperabilitet.
Dokumenttyper: Innehåller viktiga affärsmeddelanden såsom inköpsorder, orderbekräftelser, fakturor, fraktmeddelanden och punchout-kataloger.
Kommunikationsprotokoll: Använder HTTP/HTTPS för säker och effektiv utväxling av cXML-dokument mellan handelspartner.
Kataloghantering: Underlättar integration och hantering av leverantörskataloger direkt i köparens inköpssystem, vilket stöder realtidsuppdateringar och dynamisk prissättning.

Meddelandetyper

cXML stöder en mängd olika meddelanden som är utformade för att underlätta effektiv och korrekt elektronisk kommunikation mellan inköpssystem, leverantörer och andra handelspartner. Här är några av de viktigaste typerna av meddelanden som stöds av cXML:

Punchout Setup Request/Response: Underlättar anslutningen till en leverantörs webbaserade katalog direkt från köparens inköpssystem.
Inköpsorder: Används för att lägga en beställning på varor eller tjänster.
Orderbekräftelse: Bekräftar mottagandet och acceptansen av en inköpsorder.
Fraktmeddelande: Ger detaljerad information om innehållet och leveransdetaljerna för en försändelse.
Faktura: Används för att fakturera för levererade varor eller tjänster.
Betalningsanvisning: Kommunicerar detaljer om betalningar som gjorts till leverantören.
Kataloguppladdning: Gör det möjligt för leverantörer att ladda upp och uppdatera sina produktkataloger i köparens inköpssystem.
Offertförfrågan (RFQ): Begär prisuppgifter och villkor för produkter eller tjänster.
Offert: Tillhandahåller prisuppgifter och villkor som svar på en RFQ.
Orderstatusuppdatering: Uppdaterar statusen för en befintlig order.
Begäran om orderändring: Begär ändringar i en befintlig inköpsorder.
Orderannullering: Annullerar en befintlig inköpsorder.

Använda cXML med Qvalia

Qvalia kan hantera och konvertera affärsmeddelanden till och från cXML-formatet. Vår plattform integreras med dina befintliga system för att underlätta effektiv och korrekt elektronisk dataöverföring (EDI). Vi hanterar olika transaktioner, inklusive inköpsorder, punchout-processer, fakturor och fraktmeddelanden, och säkerställer pålitliga och regelmässiga datautbyten.