1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Peppol
  4. Vad är fördelarna med Peppol?

Vad är fördelarna med Peppol?

I egenskap av en internationell standard, där i stort sett hela den europeiska offentliga sektorn är ansluten, så är Peppol ett mycket effektivt sätt att utbyta information i affärsuppgörelser.

Informationsöverföringen blir helt felfri, till skillnad från papper och PDF, och förbättrar möjligheterna till att automatisera ekonomiprocesserna. Till skillnad från andra e-format så säkerställer dess breda förankring och snabba tillväxt ett mycket enklare och mer kostnadseffektivt användande för alla typer av aktörer.

Läs mer om skillnaden mellan Peppol och e-fakturahantering via andra operatörsnätverk.