Vad är Peppol-ID?

Peppol-ID är den unika adress som gör det möjligt för företag, organisationer och myndigheter att ta emot affärsmeddelanden såsom e-fakturor och e-ordrar, via Peppol-nätverket. Företag eller organisationer som skickar affärsmeddeladen behöver inte ha ett eget registrerat Peppol-ID.

Så här fungerar Peppol-ID

För att ta emot e-fakturor, e-ordrar och andra affärsmeddelanden i Peppol behövs ett identifieringsnummer;  Peppol Participant Identifier, även kallat Peppol-ID. Numret tillhandahålls vanligen av leverantören av Peppol-tjänster vilket vanligen agera som accesspunkt till nätverket. Man kan i viss mån själv välja det nummer man vill registrera och en organisation kan ha flera olika Peppol-ID:n.

Ett Peppol-ID består av en nummerkod med två delar enligt standarden 1234:123456790. De första fyra siffrorna anger vilken typ av organisationsnummer som har registrerats, därefter följer den unika kod som avser den specifika organisationen.

De fyrsiffriga koderna, liksom vilka organisationsnummer som accepteras, är fastställda av Peppol. Olika länder i nätverket har olika nummer för sin identifierare. GLN-, DUNS-, IBAN- eller EIN-nummer är internationellt accepterade och går att registrera oavsett land eller tjänsteleverantör. Samtliga giltiga typer listas av OpenPeppol här.

I Peppol-nätverket finns en katalog med teknisk information för hur man skickar meddelanden mellan olika accesspunkter. Det finns därmed inget inget behov för tjänstelevernatörerna (ibland benämnda som fakturaoperatörer eller VAN-tjänster) som är anslutna till Peppol att kontakta varandra i förväg för att möjliggöra utbyten av affärsmeddeladen.

Peppol-ID för svenska företag och organisationer

Företag, organisationer och myndigheter i Sverige kan välja att registrera sitt Peppol-ID baserat svenskt organisationsnummer. Detta är också är rekommendationen från DIGG som har övergripande ansvar för Peppol i Sverige. Större organisationer med flera verksamhetsområden väljer ofta att använda GLN-nummer, exempelvis då organisationsnumret delas av fler entiteter.

Peppol-ID för enskilda firmor

Av GDPR-skäl så accepteras inte att enskilda firmor registeras med organisationsnummer, då det i regel är ett personnummer. Vi rekommenderar att enskilda firmor, som exempelvis behöver ta emot e-ordrar från sina kunder, skaffar ett GLN- eller DUNS-nummer som utgångspunkt för sitt Peppol-ID. GLN-nummer kan man registera hos den internationalla organisationen GS1 för en årlig avgift. DUNS-nummer tillhandahålls av Dun & Bradstreet och är kostnadsfritt att erhålla. Qvalias användare får fullständig support med att registrera sitt Peppol-ID oavsett typ av firma.

Exempel

Svenska Peppol-ID:n som är registrerade med organisationsnummer börjar alltid med ”0007″. Qvalia använder sitt organisationsnummer som identifierare och har därmed Peppol-ID ”0007:5567321707”. För organisationer som använder GLN-nummer så är koden ”0088” följt av den 13-siffriga koden, exempelvis ”0088:1234567891234”.

Du kan använda vår söktjänst för att hitta Peppol-ID och annan relevant information om företag som är anslutna till Peppol-nätverket.