1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Peppol
 4. Vad är UBL (Universal Business Language)?
 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Format och meddelandetyper
 4. Vad är UBL (Universal Business Language)?
 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. E-fakturering
 4. Vad är UBL (Universal Business Language)?

Vad är UBL (Universal Business Language)?

Universal Business Language (UBL) är en öppen standard för elektroniska affärsdokument, såsom e-fakturor. Den är utformad för att underlätta utbytet av strukturerad affärsinformation mellan organisationer på ett standardiserat och interoperabelt sätt och lanserades 2004. UBL tillhandahåller en gemensam ramverk för olika typer av affärsdokument, inklusive fakturor, inköpsorder, fraktnotiser och mer.

UBL är baserat på Extensible Markup Language (XML), vilket är ett allmänt accepterat format för att strukturera och koda data. XML möjliggör standardiserad förmedling av data i hierarkisk, strukturerad och maskinläsbar form.

Standarden underhålls av Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Den har fått global erkännande och användning, vilket gör den lämplig för gränsöverskridande och internationella affärstransaktioner.

Alla meddelandetyper i Peppol baseras på UBL.