Hur fungerar Peppol?

Peppol gör det möjligt för köpare och säljare att nå varandra på ett enkelt sätt. Vanligaste dokumenttypen är e-fakturor men Peppol hanterar också andra typer av affärsdokument, som kreditfakturor, ordar och prislistor.

Peppol består av tre delar – ett nätverk, ett format och en lagstiftning:

  • Ett nätverk som gör det möjligt för affärspartners att skicka och ta emot affärsdokument helt elektroniskt över internet. Vanligast är e-fakturor men Peppol kan även hantera andra typer av dokument.
  • En formatstandard för elektroniska dokument, såsom e-fakturor.
  • En EU-lagstiftning som anger medlemsländernas skyldigheter samt hur Peppol ska styras och administreras.

Formatstandarden inom Peppol-nätverket kallas Peppol BIS Billing 3.0.  Det går dock att distribuera andra typer av elektroniska format, såsom Svefaktura. Dokumenten skickas direkt mellan respektive parts affärssystem, bokförings- eller fakturahanteringsprogram. Oftast använder man sig av en e-fakturaoperatör som agerar accesspunkt till Peppol.

Överföringen sker i enligt någon av följande XML-format:

  • UBL, Universal Business Language
  • CII, Cross Industry Invoice

UBL är det vanligast förekommande XML-formatet. Leverantörer kan välja vilken av dessa format man kan använda för sina kundfakturor men upphandlande myndigheter inom den offentliga sektorn måste kunna hantera båda.

Läs mer om skillnaden mellan Peppol och e-fakturering via traditionella operatörsnätverk.

För teknisk dokumentation och integrationer, gå till API och utvecklarresurser.