EDI

Vad är ANSI X12?

ANSI X12, även känt som ASC X12, är en uppsättning standarder utvecklade av American National Standards Institute för elektroniskt informationsutbyte (EDI). Dessa standarder underlättar elektroniskt utbyte av affärsdokument mellan organisationer i ett strukturerat och standardiserat format.

Vad är xCBL?

xCBL (XML Common Business Library) är en uppsättning XML-baserade standarder utvecklade för elektroniskt utbyte av affärsmeddelanden.

Vad är cXML?

cXML (Commerce eXtensible Markup Language) är ett standardiserat protokoll för elektronisk kommunikation av affärsmeddelanden.

Vad är RosettaNet?

RosettaNet är ett ideellt konsortium som utvecklar och främjar standardiserade elektroniska transaktioner inom leveranskedjor.

Vilka format för affärsmeddelanden stödjer Qvalia?

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier