Peppol-ordlistan

Med sin specialiserade terminologi kan det vara komplicerat att navigera i världen av affärsnätverk och det digitala utbytet av affärsmeddelanden. Att förstå detta ramverk är viktigt i takt med dess växande betydelse, i synnerhet med den ökande användningen av det internationella och öppna Peppol-nätverket.

Här är en definitiv Peppol-ordlista med grundläggande terminologi och begrepp.

Accesspunkt

En portal genom vilken företag kopplar upp sig mot Peppol-nätverket, även känd som en Peppol-tjänsteleverantör. Den säkerställer säker och standardiserad överföring av dokument mellan handelspartners. Åtkomstpunkter är ofta tredjepartsleverantörer som låter organisationer koppla upp sig mot Peppol-nätverket. När man är ansluten kan användare skicka och ta emot dokument till vilken annan Peppol-användare som helst inom nätverket. Se även Peppol-tjänsteleverantör.

Läs mer om Peppol accesspunkt.

B2B

När man refererar till B2B (Business to Business) inom elektroniska affärsmeddelanden betyder det ett externt meddelandeutbyte mellan två parter. Dessa parter har inte en direkt koppling genom ett enhetligt nätverk, såsom dotterbolag eller delade system och/eller operatörer. Vanligtvis betyder B2B att data överförs online, även om det fortfarande kan använda VPN:er, delade certifikat, osv.

BIS (Business Interoperability Specifications)

Definierar affärsprocesserna och de associerade transaktionsstandarderna inom Peppol-nätverket.

Dokumenttyper (typer av affärsmeddelanden)

Specifika format av elektroniska dokument som standardiserats för utbyte inom Peppol-nätverket, som fakturor eller inköpsordrar. Här är en komplett lista över affärsmeddelandetyper i Peppol.

eDelivery

Infrastrukturen som säkerställer säker och standardiserad dokumentutbyte mellan Peppol-deltagare. Detta underlättas av accesspunkterna.

E-fakturering

Processen att skicka fakturor elektroniskt istället för via PDF-bildfiler eller på papper. Peppol standardiserar denna process, vilket gör gränsöverskridande e-fakturering väsentligt mer effektiv.

Elektronisk Handelsformat (EHF)

Elektronisk Handelsformat, EHF, är Norges nationella format för e-fakturor. Det följer Peppol-specifikationerna helt och använder nätverkets infrastruktur för utbyte.

eProcurement (e-handel)

Elektroniska upphandlingsprocesser som företag eller myndigheter använder för att köpa varor, tjänster eller arbeten.

Integration

Integration med en åtkomstpunkt möjliggör utbyte av affärsmeddelanden på Peppol-nätverket via exempelvis affärssystem. Se våra utvecklarresurser och verktyg.

OpenPeppol

Den internationella icke-vinstdrivande föreningen som ansvarar för att utveckla och underhålla Peppol-specifikationerna. Se OpenPeppols officiella webbplats.

Peppol Authority

Nationella myndigheter eller organisationer som ansvarar för att styra och koordinera Peppol-aktiviteter i sina respektive länder.

Peppol BIS

Står för “Business Interoperability Specifications”. Den definierar standarder och praxis för elektroniska affärsmeddelanden för att säkerställa smidiga och konsekventa utbyten inom nätverket.

Peppols användarvillkor

Flera dokument beskriver villkoren för att använda Peppol-nätverket — interna regler för användning av Peppol-nätverket, operativa förfaranden och avtal för tjänsteleverantörer. Core Invoice Usage Specification (CIUS) anger detaljerade riktlinjer och affärsregler relaterade till den faktiska implementeringen och användningen för säljare, utgivare av e-fakturor. Se även Peppols styrningsdokumentation.

Peppol-deltagare (Peppol participant)

En entitet (vanligtvis ett företag eller en myndighet) som har registrerat Peppol-ID och kan ta emot, och vanligen också skicka, affärsmeddeladen över Peppol-nätverket.

Peppol-ID

En unik adress som identifierar mottagare och låter företag och organisationer att ta emot affärsmeddelanden över Peppol-nätverket. Hitta Peppol-ID:n.

Peppol-katalogen (Peppol directory)

Ett sökbart register som listar företag och deras respektive Peppol-ID, vilket förenklar processen att hitta affärspartners inom nätverket. Sök i Peppol-katalogen.

Peppol-nätverket

Ett affärsnätverk och en uppsättning standarder och specifikationer som möjliggör utbyte av elektroniska affärsmeddelanden (dokument) över Peppol-nätverket, såsom fakturor, inköpsordrar och aviseringar. Tidigare en akronym för “Pan-European Public Procurement Online”.

Peppol-tjänsteleverantör

Ett företag som är auktoriserad att tillhandahålla Peppol-tjänster inom ett eller flera Peppol-tjänstområden enligt avtalet för Peppol-tjänsteleverantörer. Se även accesspunkt.

Peppols interoperabilitetsramverk (interoperability framework)

Samling av artefakter, inklusive avtal, policies, procedurer och tekniska specifikationer, som tillsammans säkerställer interoperabilitet inom Peppol-nätverket. Detta inkluderar Peppols arkitektoniska ramverk och Peppols styrningsramverk. De anpassar sig baserat på de ändringshanteringsbestämmelser som anges i de interna reglerna, operativa procedurer. Läs mer om Peppols interoperabilitetsramverk.

Interoperabilitet avser förmågan hos olika informationssystem, enheter, applikationer eller nätverk att samarbeta och utbyta information effektivt, korrekt och sömlöst. Huvudmålet med interoperabilitet är att underlätta den integrerade och samarbetsinriktade användningen av olika system utan att kräva någon särskild ansträngning från användaren.

Peppols styrningsramverk (Peppol governance framwork)

Uppsättning avtal, interna regelverk (policies) och operativa procedurer som styr och operationaliserar Peppol Interoperability Framework. Peppols styrningsramverk bygger på och måste vara i överensstämmelse med OpenPeppol AISBL:s stadgar.

Post-Award

Obligatoriska tekniska aspekter, processer och meddelandetyper i Peppol-nätverket för alla tjänsteleverantörer/accesspunkter. Säkerställer interoperabilitet för centrala meddelandetyper.

Läs mer om Post-Award.

Pre-Award

Avser tekniska aspekter, processer och meddelandetyper under utveckling i Peppol. Det är frivilligt för Peppol-tjänsteleverantörer/åtkomstpunkter att delta i initiativ och det är inte obligatoriskt att ta emot, till exempel, meddelandetyper inom Pre-Award.

Läs mer om Pre-Award.

Protokoll

Ett överföringsprotokoll är en uppsättning regler eller konventioner som styr datautbyte mellan enheter över ett nätverk. Dessa protokoll definierar hur enheter på ett nätverk formaterar och sänder meddelanden, för att säkerställa att avsändaren och mottagaren tolkar datan konsekvent och korrekt. Genom att följa specifika överföringsprotokoll kan system kommunicera med varandra effektivt, även om de har olika interna arkitekturer.

Ett av de mest allmänt kända överföringsprotokollen är “Hypertext Transfer Protocol” (HTTP), som används av webbläsare för att komma åt webbplatser. På liknande sätt är “File Transfer Protocol” (FTP) designat för att överföra filer mellan system. Det finns många andra överföringsprotokoll, var och en lämpad för specifika typer av kommunikation och dataöverföringsuppgifter.

Även om Qvalia nyttjar flera överföringsprotokoll, utvidgar vi den tekniska definitionen av “protokoll” bortom bara HTTP och SFTP för att omfatta API, Peppol och lokala protokoll som svenska “Transportprofil Bas”, även om de alla fungerar över HTTP-protokollet. Det är viktigt att komma ihåg att protokollet enbart fungerar som en kanal. Det faktiska protokollet inkluderar vanligtvis även säkerhetsfunktioner som lösenord, certifikat etc., vilket säkerställer en säker anslutning och överföring.

SML (Service Metadata Locator)

En del av Peppols katalogtjänst, den hjälper till att lokalisera rätt SMP för en given deltagare. Se också SMP (Service Metadata Publisher).

SMP (Service Metadata Publisher)

En katalogtjänst som låter en accesspunkt att upptäcka var och hur man ska skicka ett dokument till en mottagare. Dessa spelar en central roll i nätverket, vilket gör det möjligt för tjänsteleverantörer att upptäcka varandras tekniska möjligheter och vilka typer avaffärsmeddeladen som de kan utbyta. Se också SML (Service Metadata Locator).

Standarder inom affärsmeddeladen

Affärsmeddelanden kan beskrivas utifrån deras typ eller syntax. Ibland hänvisas till etablerade standarder för meddelanden. Till exempel använder Qvalia Peppol BIS Billing-standarden för fakturor och kreditfakturor. Vi använder Peppol BIS 3-standarderna som det grundläggande formatet för andra meddelandetyper. Dessutom stöder vi flera andra standardintegrationsformat och vi kan anpassa transformationer för att tillgodose kunder som kanske inte är bekanta med Peppol BIS-formaten. För B2B-format stöder vi en rad format, inklusive anpassade konfigurationer.

Syntax affärsmeddeladen

Två huvudsakliga syntaxer används i stor utsträckning: XML och JSON. De flesta system, som ERP-system, använder XML, medan webbgränssnitt och API:er ofta förlitar sig på JSON. Genom vårt API kan användare skicka eller ta emot meddelanden i Peppol BIS-formatet, antingen som ursprunglig Peppol XML eller dess JSON-representation.

UBL (Universal Business Language)

Den XML-baserade syntaxen som används för många Peppol-meddelanden.

Utbyte av affärsmeddeladen (exchange)

Även om termer som EDI, VAN och operatör kan användas i diskussioner om meddelandeutbyten, använder Qvalia uteslutande termen “B2B” för externa utbyten enligt tekniska specifikationer. Ett meddelandeutbyte mellan två parter, oavsett om det är B2B eller en integration, består av protokollet och data (meddelandeinnehållet). Protokollet fungerar som transportören av meddelandet, medan meddelandet inkapslar data som ska överföras.

VAN (Value Added Network)

En VAN används i stor utsträckning för att beteckna användningen av en mellanhand, också benämnd som operatör, vilket möjliggör utbyte av affärsmeddeladen. När man använder en VAN-tjänst är den primära integrationen vanligtvis med VAN, som hanterar B2B-aspekterna. Detta kan liknas vid ett postsystem där meddelanden lämnas över för efterföljande leverans. Vanligtvis involverar ett VAN-utbyte fyra parter: avsändaren, den sändande VAN-tjänsten, den mottagande VAN-tjänsten och mottagaren.