Marknadsrapport 2024 från Billentis: The global e-invoicing and tax compliance report

Ladda ner rapporten

Billentis marknadsrapport e-fakturering

Fördjupa förståelsen av den snabbt föränderliga marknaden inom e-fakturering, skatteefterlevand och realtidskontroller med den senaste marknadsanalysen från Billentis: The global e-invoicing and tax compliance report: Watch the tornado!

Innehåll

  • Marknadstillväxt: En betydande årlig tillväxttakt på CAGR 10-20% i volymer förväntas inom e-fakturering, driven av statliga mandat och regleringar som ökar användningen.
  • Regulatorisk påverkan: Stort inflytande av skatteregleringar och realtidskontroller (CTC) och statliga policys på mandat för e-fakturering.
  • Integrerad digital handel (IDT): Omfattande strategier implementeras för att automatisera transaktioner och ekonomiprocesser.
  • Ny teknik: Framväxande teknologier som AI blir alltmer sammanflätade med lösningar för e-fakturering, vilket förbättrar effektivitet och säkerhet.

Ladda ner rapporten och utforska komplexiteten och viktiga trender 2024-2028 inom elektroniska affärsmeddeladen.