1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Format och meddelandetyper
  4. Vad är GLN (Global Location Number)?
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. E-fakturering
  4. Vad är GLN (Global Location Number)?

Vad är GLN (Global Location Number)?

Global Location Number (GLN) är en sifferbaserad adress. Den fungerar som identifierare och gör att exempelvis e-fakturor och andra elektroniska dokument hittar fram till rätt mottagare i nätverk för affärsmeddelanden. Företag, organisationer och myndigheter kan ha flera GLN-adresser.

GLN hanteras av, och kan registreras hos, GS1.

Inom Peppol-nätverket så används Peppol-ID som identifierare. Man väljer själv sitt nummer men det är rekommenderat att man använder sitt lands företagsregisters identifierare, t.ex. organisationsnummer i Sverige, men man kan välja andra standardiserade identifierare såsom GLN-kod, DUNS-nummer eller IBAN-nummer.

Här kan du kostnadsfritt söka efter Peppol-ID.

Vad är GLN (Global Location Number)?

Fick du hjälp av den här artikeln?

Relaterade artiklar