1. Home
  2. Knowledge Base
  3. E-fakturering
  4. Vad är en e-fakturaoperatör?

Vad är en e-fakturaoperatör?

E-fakturaoperatörer kallas också ibland för fakturaväxlar eller VAN-tjänster och erbjuder lösningar för att skicka e-fakturor utan att säljare och köpare behöver upprätta en direkt EDI-uppkoppling mellan varandra. Dessa tjänster konverterar också ofta e-fakturor till olika format mot en avgift.

Som e-fakturaoperatör och certifierad accesspunkt i Peppol-nätverket erbjuder Qvalia, förutom automation inom reskontra och bokföring på radnivå samt spendanalys, e-fakturahantering utan kostnad.