Vad är order-to-cash?

Order-to-cash är samlingsnamnet för de affärsprocesser som möjliggör att ta emot ordrar och hantera försäljningen med olika metoder, vanligen fakturor, samt penningtransaktioner och rapportering.

De olika stegen inom order-to-cash inkluderar:

Orderhantering
Mottagande av order från kunder.

Kredithantering
Bedömning av kunders betalningsförmåga och relaterade risker. Hanteras ofta av ekonomipersonal med anknytning till kundreskontra.

Orderuppfyllelse
Lagerhantering och varuförsörjning i anslutning .

Frakt
Hantering av logistik för att säkerställa leverans  er av beställda varor eller tjänster.

Fakturering
Utställande av kundfakturor med detaljer om betalningsvillkor.

Kundreskontra
Övervakning av utestående fakturor och hantering av eventuella fel som kan försena betalningen.

Inkasso
Hantering av kunder med sena betalningar.

Factoring
Finansiering av verksamheten via utställda fakturor.

Rapportering
Sammanställning av försäljning och momsrapportering.

Läs mer om order-to-cash-processen i vår guide.