header-image

Recovery audit

Våre recovery-tjenester går grundig til verks for å finne og stoppe kapitallekkasje. Det gjør vi blant annet med transaksjonsanalyser innenfor følgende områder: leverandørreskontro, kundereskontro, skatter og merverdiavgift, avtaleoppfølging og lønn. Formålet med Qvalias Recovery Audit er å identifisere og korrigere feilaktige transaksjoner som har medført en kostnad for foretaket. Vi arbeider med alle typer av feilaktige transaksjoner, alt fra nasjonal og internasjonal moms til feilbetalinger og uutnyttede rabatter. Arbeidsprosessen vår ser slik ut:

Recovery audit

Dataene som skal analyseres eksporteres fra kundens regnskapssystem. Recovery Audits kan gjøres opp til tre år tilbake i tid.

arrow

Våre eksperter analyserer dataene ved hjelp av analyseprogrammet Reauditor. Vi korrigerer samtlige feiltransaksjoner og kan bistå i arbeidet med tilbakeføring av kapital.

Recovery audit
arrow
Recovery audit

I tillegg til å tilbakeføre kapital, utarbeider vi en oversikt over samtlige feil vi har funnet og korreksjoner vi har utført. Dette gjør det mulig å lære av feilene og dermed unngå å gjøre det samme i fremtiden.

Prosjektidentifisering

På oppstartsmøtet setter vi rammene for prosjektet og bestemmer hvordan rådata fra økonomisystemet skal behandles.

Dataeksport

Qvalia kan behandle data fra alle systemtyper, uavhengig av format.

Reauditor

Vi utfører en statistisk analyse i programmet Reauditor, et av markedets beste analyseverktøy. Deretter kontrollerer våre konsulenter alle transaksjonene manuelt.

Korrigering

Hvis det er ønskelig kan vi ta oss av korrigeringsprosedyrene og håndterer prosessene rundt dette. I praksis betyr det at vi kan bistå med å føre dialogen mellom leverandør, skattemyndigheter og øvrige involverte parter.

Avrapportering

Med vårt business intelligence-system kan du analysere resultatet fra flere perspektiver, ned på detaljnivå. Alt er samlet på et skreddersydd dashboard.

 

Recovery audit Recovery audit

Recovery audit

Les mer
Precovery Precovery

Precovery

Les mer
Quantified Commerce Quantified Commerce

Quantified Commerce

Les mer
Avtalekontroll Avtalekontroll

Avtalekontroll

Les mer
Merverdiavgift og skatter Merverdiavgift og skatter

Merverdiavgift og skatter

Les mer
Kredittrisikoovervåkning Kredittrisikoovervåkning

Kredittrisikoovervåkning

Les mer