xCBL

Vad är xCBL?

xCBL (XML Common Business Library) är en uppsättning XML-baserade standarder utvecklade för elektroniskt utbyte av affärsmeddelanden.

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier