EN 16931

Vad är EN 16931?

EN 16931 är den europeiska standarden för elektronisk fakturering och utgör grunden för Peppol BIS-specifikationerna.

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier