cXML

Vad är cXML?

cXML (Commerce eXtensible Markup Language) är ett standardiserat protokoll för elektronisk kommunikation av affärsmeddelanden.

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier