Resurser

Category: Guider

Utforska hur elektronisk orderhantering förändrar försäljnings- och inköpsprocesser, upphandling och B2B-e-handel.

Den definitiva guiden till e-ordrar beskriver hur digitaliseringen av affärsrelationer förbättrar inköps- och försäljningsprocesser. Ladda ner guiden och läs om grunderna i e-orderprocessen, Peppol som infrastruktur och mycket mer.

Peppol håller på att bli den internationella standarden för e-fakturering och andra affärsdokument. Lär dig i den definitiva guiden till Peppol hur nätverket för affärsmeddelanden fungerar, modeller, meddelandetyper, Peppol-ID och mycket mer.

Spendanalys är ett verktyg för att hålla kostnaderna under kontroll och få värdefull insikt i din verksamhet. Ny teknik har gjort spendanalys mer tillgängligt.

Hur fungerar order-to-cash inom B2B? Lär dig grunderna i order-to-cash-processen och förstå transaktionshanteringens roll i försäljningsprocessen inom B2B.

Elektronisk fakturering har blivit ett krav för företag och offentliga verksamheter. I vår guide till e-fakturering beskriver vi vad ekonomiteam, IT och entreprenörer behöver veta – från lagkrav och format till nätverk och framtida utveckling.