Spendanalysguiden – datadrivet beslutsfattande inom inköp och upphandling

Spendanalys är ett verktyg för att hålla kostnaderna under kontroll och få värdefull insikt i din verksamhet. Ny teknik har gjort spendanalys mer tillgängligt. Lär dig mer om spendanalys i denna guide.

Ladda ner guiden

Forskning har visat att kostnadsanalys kan bidra till upp till 20% i kostnadsbesparingar.

Vår nya guide till spendanalys förklarar konceptet kostnadsanalys och ger insikter och vägledning för att hjälpa dig att komma igång med datadrivet beslutsfattande inom inköp och upphandling.

Guiden är på engelska.

Innehåll

  • Grunderna inom spendanalys
  • Analystyper
  • Datatillgång
  • Direkt och indirekt spend
  • Fördelar och utmaningar
  • Köparguide
  • Att komma igång

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden.