Qvalia SE

Recovery Audit – förbättra ditt finansiella resultat

Genom att analysera din organisations transaktioner så förbättrar vi ert resultat. Qvalia är den ledande experten i Norden inom transaktionsanalys och recovery audit. Vi analyserar inköpsdata, identifierar avvikelser och genomför korrigeringar, upp till sex år retroaktivt. Våra kunder förbättrar sitt ekonomiska resultat, återfår kapital och får unika insikter i hur de kan utveckla sina transaktionsprocesser. Utan ekonomisk risk.

Ta kontroll över transaktionerna

I en perfekt värld fungerar alla transaktioner som en klocka. För de flesta organisationer ser dessvärre verkligheten lite annorlunda ut. Trots väloljade ekonomiprocesser och moderna teknik är fallgroparna många. Med recovery audit kommer din organisation tillbaka på rätt spår igen.

Ekonomiprocesser Qvalia

Våra lösningar

Återför kapital

En riskfri tjänst som förbättrar dina resultat. Våra experter återför kapital genom att analysera, identifiera och korrigera fakturor och transaktioner som behandlats på fel sätt.

Få insikt

Transaktionsanalys är det första steget mot effektiv automation i era finansiella processer. Våra projekt ger detaljerade insikter i din organisations processer och effektivitetspotential.

Stoppa kapitalläckage

Lär känna utmaningarna och flaskhalsarna i din organisations processer. Vi identifierar systematiska fel i faktura- och momshanteringen och ger nödvändiga insikter för att stoppa framtida kapitalläckage.

Så fungerar det

Exportera data

En dataexport görs från huvudboken på retroaktiva bokslutsår. Upp till sex år bakåt i tiden.

Analysera

Våra experter genomför en analys av transaktionsdata.

Återför förlorat kapital

Vi korrigerar fel och återför förlorat kapital.

Få ny insikt i dina processen

Vi förbättrar dina kunskaper så att du kan förhindra att fel uppstår i framtiden.

Recovery audit

Vad är recovery audit?

Våra experter går till botten med dina transaktionsprocesser genom att hitta och förhindra kapitalläckage. Från reskontra till moms och avtal. Resultatet? Vi hittar återförbart kapital i samband med felhanterad moms, kreditfakturor, dubbelbetalningar, överbetalningar, prissättning och rabatter.

Kontakta oss idag så berättar vi hur du kan förbättra din organisations finansiella resultat. Utan ekonomisk risk.

Kontakta oss