Recovery audit

Förbättra ditt finansiella resultat med datamining

Recovery audit är en finansiell datamining-tjänst som återför pengar som förlorats i dina transaktionsprocesser.

Våra ledande experter identifierar, analyserar och korrigerar bokföringsfel. Fördelen är ett förbättrat resultat på nedre raden, kassaflöde och viktiga insikter för att utveckla rutinerna på din ekonomiavdelning.

Kraftfull bokföringsanalys för bättre utfall

Vi hittar kostsamma fel i din bokföring oavsett om din organisation hanterar tusentals eller miljoner inköpstransaktioner varje år.

Minimal arbetsinsats för ditt team

Låt våra experter ta hand om hela processen. Vår recovery audit-tjänst kräver minimalt med tid och resurser från din ekonomiavdelning.

Djupgående datamining med recovery audit

Vår teknikplattform utför över 45 djupgående analyser av din huvudbok. Vi hittar felhanterad moms, betalningsfel, outnyttjade kreditfakturor och mer.

Momsgranskning

Momsgranskningen är ett centralt analysområde genom sin komplexa lagstiftning och svårupptäckta fel. Vi identifierar och analyserar kostnadsförd, avdragsgill moms från svenska såväl som utländska leverantörer.

 • Ej rapporterad moms
 • Felrapporterad moms
 • Felhanterad moms vid vidarefakturering
 • Moms inom bonus och rabatter
 • Förändring i avdragsrätt genom lagförändringar
 • Systemfel
 • Momsfakturor
 • Importmoms
 • Felfakturerad moms från leverantörer
 • Momskompensation offentlig sektor

Reskontrakontroll

Leverantörsreskontra och kundreskontra är helt avgörande i transaktionshanteringen inom varje organisation. Ju högre volymer, ju större är risken för avvikelser. Vi hittar fel inom inkommande såväl som utgående betalningar.

 • Dubbelregistrering av faktura
 • Dubbelbetalning
 • Överbetalningar
 • Kreditfakturor
 • Betalningsrutiner
 • Avstämningar och internkontroll
 • Valutakursdifferenser
 • Självfakturering
 • Dröjsmålsränta
 • Ränta
 • Bonuskontroll

Förbättra din ekonomiprocess med nya insikter

Lär, förbättra och förhindra framtida kapitalläckage. Erhåll viktiga insikter i era reskontrarutiner – arbetsbelastning, flaskhalsar, komplexitet, master data-kvalitet och mer.

Provisionsbaserad prismodell

Ingen budget behövs. Påbörja arbetet utan ekonomisk risk.

Vår prismodell för recovery audit är helt provisionsbaserad.

Säker och transparent modell

Vi tillämpar höga säkerhetsstandarder.
✓ Transparent process
✓ 256-bitars kryptering
✓ GDPR-anpassad
✓ Strikta rutiner

Några av våra kunder

Hitta och återför förlorat kapital idag