Vad är SFTP?

För att det ska vara möjligt att överföra information elektroniskt så används så kallade protokoll. SFTP, SSH File Transfer Protocol, är ett filöverföringsprotokoll där informationen hämtas från FTP-servrar som en fil.

Med Qvalia kan du integrera via SFTP eller API, läs mer i vår API-dokumentation.