1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Integration
  4. Ersätter Qvalia mitt ekonomisystem?

Ersätter Qvalia mitt ekonomisystem?

Qvalia ersätter funktionalitet eller påbyggnadsmoduler i ditt befintliga affärssystem. Qvalia ersätter inte ditt affärs- eller bokföringssystem utan säkrar datakvaliteten, minskar felmängden och automatiserar arbetet med ekonomiprocesserna såsom fakturering, reskontra, spendanalys och bokföring.

Qvalia kan däremot ersätta din e-fakturaoperatör för att kunna skicka och ta emot e-fakturor mer effektivt.

Du kan med enkelhet integrera Qvalia via STFP eller API med ditt affärs- eller bokföringsprogram. För mer information, besök vår API-dokumentation.