RosettaNet

Vad är RosettaNet?

RosettaNet är ett ideellt konsortium som utvecklar och främjar standardiserade elektroniska transaktioner inom leveranskedjor.

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier