EDIFACT

Vad är EDIFACT?

EDIFACT, eller UN/EDIFACT, står för Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport och är en internationell standard utvecklad av FN för elektroniskt datautbyte (EDI).

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier