Resurser

Category: Webinarier

Nu är det möjligt att avropa operatörstjänst för elektroniska meddelanden i Peppol-nätverket via Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Fler kunder inom offentlig sektor ställer nu krav på sina leverantörer för att de ska kunna ta emot e-ordrar via Peppol. Se webinariet för en 20-minuters snabbkurs om orderhantering i Peppol.

Hur möjliggör du smarta försäljningstransaktioner för dina företagskunder och minskar arbetsbelastningen för ditt team? Detta 30-minuters webinar visar hur du kan utveckla din process.

Data är troligtvis ekonomichefens mest värdefulla tillgång. I detta 30-minuters webinar lär du dig varför varje transaktion, varje inköp och varje faktura innehåller ovärderliga insikter för din organisation.

Hur kan CFO:er dra nytta av den digitala transformationen? Vilka faktorer leder till framgång inom automatisering av finansiella processer? Var ska man börja? Se det inspelade webinaret “Digital transformation för CFO:er”.