1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Säkerhet
  4. Vilken är Qvalias upptid och tillgänglighet?

Vilken är Qvalias upptid och tillgänglighet?

Qvalia har en dokumenterat hög tillgänglighet. Sedan lanseringen är upptiden 100%. Vi garanterar att vår tjänst upprätthåller 99,98 procents tillgänglighetsnivå.

Kritiska system, applikationer och tjänster övervakas kontinuerligt. Om det oförutsedda inträffar fokuserar vi på att lösa situationen. Vår kvalitetssäkringsprocess för strukturerad förbättring identifierar och löser problem för att ytterligare förbättra funktionalitet och tillgänglighet. Qvalia är certifierat enligt säkerhetsstandarden ISO 27001.

För aktuell status, se systemstatus.

För mer information, se säkert, tillgänglighet och prestanda.